2023 m. kovo 22 d.

Išgyvenus istorinę 2022 metų sausrą Europoje, ne vienam kyla klausimas: ar dar ilgai mums užteks turimų gėlo vandens išteklių? Susiklosčiusi situacija priverčia ne tik apsvarstyti sąmoningesnio vandens naudojimo būdus, bet ir pasigilinti į pastarajam būdingas savybes – teikiamą naudą ir kt. Apie tai ir dar daugiau bus kalbama Maisto ir agrotechnologijų bei Medicinos technologijų ir dietetikos katedrų organizuojamoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vandens išteklių išsaugojimas darnaus vystymosi kontekste“.

Renginio tikslas – skatinti studentus, dėstytojus, mokslo ir verslo subjektus domėtis kokybiško vandens išteklių apsauga ir įtaka žmogaus sveikatai, darniu vystymu; ugdyti sąmojingumą; sudaryti sąlygas diskusijai, taip skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos apie renginį ir registraciją rasite čia.