Liepos 26 d. iki 12.00 val.

Pagrindinio www.lamabpo.lt etapo priėmimo pirmo etapo Lietuvos aukštosiose mokyklas pabaiga – kvietimo studijuoti paskelbimas.

Pagrindinis priėmimas Pirmas etapas

 

 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-07-26 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštojoje mokykloje 2019-07-29 – 2019-07-31

17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-01 12 val.
Antras etapas

 

 

 

 

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2019-08-01 12 val. –
2019-08-03 16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-06 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2019-08-07 – 2018-08-08 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2019-08-10 12 val.
Papildomas priėmimas Atnaujintų prašymų studijuoti teikimas ir registravimas**Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2019-08-12 – 2019-08-15
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2019-08-20 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštojoje mokykloje 2019-08-21 – 2019-08-22 17 val.

 

Kauno kolegijoje realizuojamos studijų programos.

Kaip tapti studentu?