Ne paslaptis, kad verslūs žmonės ir jų veikla ženkliai lemia šalies ekonominį augimą, populiarumą ir konkurencingumą pasaulyje. „Verslumas – tai vertingas ES piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo įgūdis“, – teigia Europos Komisija. Šio sudėtingo įgūdžio įvaldymas atskleidžia ir kitas žmogaus savybes, tokias kaip smalsumas, atkaklumas, lankstumas bei strateginis mąstymas, taip pat viena svarbiausių laikomą kompetenciją – kūrybiškumą.

Vasaros stovykla skatinanti verslumą ir kūrybiškumą

Verslios visuomenės koncepciją palaikantis Kauno kolegijos Verslo fakulteto Verslo centras šią vasarą jauniesiems ateities verslininkams sukūrė galimybę ugdyti savo verslumą ir kūrybiškumą nemokamoje vasaros stovykloje – kūrybinėse dirbtuvėse „Verslumas + kūrybiškumas = ?“.

Birželio 28 – liepos 2 d. vykusioje dieninėje stovykloje buvo klausomasi praktinių paskaitų, dirbama komandose, kuriamos verslo idėjos, įvaizdinės fotografijos, internetinės svetainės ir daugiau. Organizatorių tikslas – lavinti moksleivių, siejančių savo profesiją su meno kryptimi, verslumo įgūdžius, kūrybinį mąstymą bei gebėjimus. Iniciatoriai tiki, kad stovykloje lavinami įgūdžiai prisidės prie kuriamos vertės talentams ir verslo aplinkai, kurioje moksleiviai ateityje įgyvendins savo sumanymus.

Pasiruošimas per praktiką palankioje aplinkoje, ugdant reikalingus įgūdžius, jaunuolius gali motyvuoti startuoti su savo verslo idėja ir padėti pasiekti sėkmę bei mokytis atkaklumo – bandyti dar kartą esant idėjos nesėkmei arba ją tobulinti.

Kūrybingasis verslo menas

Pasak stovyklos iniciatorių, kūrybiškumą turbūt ne vienas yra linkęs priskirti dailės, teatro ar kito tradicinio meno atstovams, tačiau verslumas taip pat yra savotiškas menas, kuriam originalumas padeda stumtis į priekį. Galima netgi teigti, kad verslas ir prasideda nuo kūrybiškumo – iš fantazijos gimsta idėja ir pagal ją yra kuriamas produktas.

Dažnai menininkas kūrybingai įgyvendina savo sumanymus, aktyviai siūlo naujas kūrybinės veiklos formas ir jų įgyvendinimo būdus bei žvelgia į kūrybą, kaip į įdomią ir teigiamų atradimų teikiančią veiklą, išlikdamas atviras pokyčiams, ieškojimams, naujoms idėjoms ir naujai patirčiai. Tačiau, kad kūrybinė mintis, o galutiniame etape ir produktas, būtų įgyvendinti, reikia sugebėti atpažinti vertingą galimybę, suprasti auditoriją, valdyti išteklius, priimti vadybinius sprendimus. Šių gebėjimų ir moko Verslo centro vasaros stovykla.

Miesto investicinio patrauklumo ir verslumo didinimo bei jaunimo galimybių kūrimo ir skatinimo vardan iniciatyvą remia Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo. Programos dėka finansuojami projektai, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus.