Kauno kolegijai 2020-tieji – išskirtiniai. Jau dvidešimt metų aukštoji mokykla auga ir keičiasi, atliepdama modernėjantį pasaulį ir darbo rinkos paklausą, o studijas iki šiol čia užbaigė 17 absolventų laidų. „Didžiausių pokyčių variklis – dėstytojų ir studentų iniciatyvumas bei noras tobulėti“, – institucijai minint 20-tąsias metines sako Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė.

Per dvidešimt metų Verslo fakultete įvykę struktūriniai ir studijų proceso pokyčiai leido žengti į aukštesnį tarptautinį lygmenį atliepiant darbo rinkos ir socialinių partnerių reikalavimus verslo srities specialistams. Studijos paremtos projektine veikla, glaudžiu studentų, dėstytojų ir verslo praktikų bendradarbiavimų, problemomis grįstu studijavimu, o fakultete dirbantys dėstytojai – praktinę patirtį sukaupę ekspertai.

Verslo fakulteto alumnės ir lektorės A. Liorančaitės-Šukienės manymu, fakultete vykdomų studijų programų kokybę patvirtina verslo atstovų pasitikėjimas absolventais: „Fakulteto studentai teorines žinias derindami su kelis mėnesius trunkančia praktika studijas baigia pasirengę įsilieti į darbo rinką. Kauno kolegija pasitiki darbdaviai ir tai patvirtina ilgamečiai mūsų partneriai bei nuolat didėjantis jų tinklas“, – neabejoja A. Liorančaitė-Šukienė.

20-ties metų kelias šiandien Verslo fakulteto bendruomenę verčia kelti dar ambicingesnius tikslus. „Pokyčiai fakultete vyksta nuolat, o juos priimti skatina modernėjantis pasaulis, technologijos ir kintantys studentų poreikiai“, – sako dekanė D. Ilevičienė.

Daugiau apie Verslo fakulteto 20-ties metų pokyčius ir pirmosios laidos absolventų patirtis skaitykite „Kauno dienoje“.