Darnaus vystymosi filosofija veiklą grindžianti Kauno kolegija įstojo į Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA), kuri vienydama ne tik verslo organizacijas, bet ir mokslo įstaigas, siekia skatinti darnų vystymąsi kaip atsakingos visuomenės ir tvarios ekonomikos augimo pagrindą. Šis žingsnis – tai dar vienas laiptelis aukštyn, siekiant tapti pažangia ir tvaria Europos aukštojo mokslo institucija.

Ramunė Bagočiūnaitė

„Plėsdami socialinių partnerių ratą Verslo fakultete, visuomet įvertiname, ar mūsų ir išorės organizacijų pamatinės vertybės sutampa, diskutuojame apie pridėtinę vertę, kurią galime kartu sukurti. LAVA turi aiškią misiją, prie kurios įgyvendinimo siekiame prisidėti. Ši partnerystė leis semtis gerosios patirties ir, surėmus pečius, aktyviau vykdyti akademinei bendruomenei ir visuomenei svarbias iniciatyvas“, – apie šį reikšmingą žingsnį pasakoja Verslo fakulteto Verslo centro vadovė Ramunė Bagočiūnaitė.

Kauno kolegija jau nuo 2012 metų yra Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo tinklo (angl. United Nations Global Compact) narė, savo veikloje vadovaudamasi principais, pagal kuriuos atsižvelgiama į žmogaus teises, darbuotojų interesus, paisoma aplinkos apsaugos ir netoleruojama korupcija. Organizacija prisideda prie Jungtinių tautų organizacijos darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 m. numatytų tikslų įgyvendinimo, iš kurių daugiausia dėmesio skiriama ketvirtajam tikslui – užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Be šių įsipareigojimų Kauno kolegija ne vienerius metu sėkmingai vykdo atsakingo verslo praktikas, pavyzdžiui, užtikrina mokymosi visą gyvenimą sąlygas, diegia vystymosi nuostatas į studijų procesą ir mokslo (meno) taikomąją veiklą, rengia bei įgyvendina savivaldybėms ir verslo organizacijoms aktualias mokslo taikomosios veiklos programas, skatina socialinio verslo idėjas ir t. t.

Tomas Jankus

„Aukštojo mokslo įstaigose atliekami tyrimai ir eksperimentai, keliamos teorijos bei moksliškai pagrindžiami faktai yra betarpiškas vardiklis, siekiant darnaus vystymosi tiek globaliu, tiek lokaliu lygmeniu“, – įsitikinęs LAVA direktorius Tomas Jankus.

Pasak T. Jankaus, tai ypač svarbu dabartiniame kontekste, kuriame dominuoja ne tik sveikatos, bet ir klimato krizės problemos, o mokslas, savo ruožtu, darkart išryškina fundamentalų pagrindą, kuris padeda nustatyti kryptį, prognozuoti, priimti sprendimus bei imtis veiksmų.

„Aukštojo mokslo įstaigos yra terpė, kuri reikšmingai prisideda prie asmens profesinio kelio pasirinkimo ir užtvirtinimo. Ši terpė ugdo asmenybės kritinį mąstymą, teikia žinias asmens pasirinkimams bei supažindina su vyraujančiomis globaliomis tendencijomis ir iššūkiais. Visas šis paketas formuoja asmenybę, vėliau žengiančią į darbo rinką ir tobulėjančią savo pasirinktoje srityje. Todėl svarbu, jog aukštojo mokslo aplinka, bendradarbiaudama su kitais sektoriais, aktyviai prisidėtų ir įsitrauktų į ne tik tvarių sprendimų paiešką, kuriančią žaliąsias inovacijas, bet ir atsakingos, tvaresnę gyvenseną propaguojančios visuomenės skatinimą“, – pabrėždamas Kauno kolegijos tapimo asociacijos nare vertę, sako T. Jankus.

Pasak R. Bagočiūnaitės, tvarumo ir socialinės atsakomybės praktikas Kauno kolegija nuosekliai vykdo ne vienerius metus, tačiau ateitį svarbu kurti jau šiandien ir socialinę atsakomybę kilstelėti į dar aukštesnį lygį. „Stodami į asociaciją, greta lyderiaujančių organizacijų, siekiame nustatyti tobulintinus aspektus kolegijoje ir taip kartu su kitais asociacijos nariais plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje“, – sako Verslo centro vadovė.

Šiuo metu LAVA vienija 29 narius, kurie savo veiklą grindžia tvaria ir skaidria plėtra, atsakingu ir etišku požiūriu į darbuotojus, klientus ir aplinką. Didžiąją dalį asociacijos narių sudaro įmonės ir organizacijos. Kauno kolegija tapo antrąja aukštąją mokykla, papildžiusia asociacijos narių gretas.