Švietimo mainų paramos fondas, kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Pietų Afrikos Respublikoje (PAR), organizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų vizitą į šią šalį. Vasario 20–24 d. vykusio vizito metu buvo pristatytos aukštojo mokslo studijų galimybės Lietuvoje Pietų Afrikos moksleiviams, mokyklų atstovams bei aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos ir Pietų Afrikos universitetų. Lietuvos aukštųjų mokyklų delegacijoje dalyvavo Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Valiaugienė ir Verslo fakulteto projektų vadovas ir lektorius Wilfred Ledoux Tchasse Simo.

Lietuvos ambasada Pietų Afrikos Respublikoje veikia jau septintus metus, tačiau jos planams padėti plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir PAR aukštųjų mokyklų sutrukdė COVID-19 pandemija, todėl šis vizitas buvo itin aktualus.

„Vizito metu, kartu su kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais, turėjome galimybę pristatyti savo atstovaujamas aukštąsias mokyklas ne tik PAR universitetams, bet ir susitikti su mokyklų atstovais, dalyvauti karjeros mugėje. Jau pačią pirmą vizito dieną Lietuvos ambasadoje Pretorijoje vyko susitikimas su regiono mokyklų direktoriais. Tuo tarpu studijų paroda „King David“ mokykloje Johanesburge viršijo lūkesčius susirinkusių moksleivių ir tėvų gausa bei susidomėjimu studijų Lietuvoje galimybėmis“, – pasakoja Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė J. Valiaugienė.

Kiekvienais metais PAR aukštosios mokyklos sulaukia daugiau nei 4 milijonų aukštojo mokslo siekiančių studentų paraiškų, iš kurių tik 163 tūkst. yra priimami.

„Nemaža dalis besidominčiųjų turi hebrajiškų, vokiškų, olandiškų šaknų bei turi lietuviškus pasus, todėl siekiančiųjų aukštojo mokslo susidomėjimas galimybėmis Lietuvoje buvo išties didelis. Be to, PAR yra anglakalbė šalis, todėl nėra kalbos barjero studijuoti anglų kalba dėstomose studijų programose. Pietų Afrikoje moksleiviai anksti pradedami orientuoti į socialinius ir tiksliuosius mokslus, todėl svarbu žinoti, kokius studijų dalykus pasirinkti, kokius reikalavimus reikia atitikti planuojant būsimas studijas. Pavyzdžiui, tikslioji matematika yra privaloma, jei moksleivis planuoja studijuoti universitete. Tuo tarpu taikomoji matematika, kurios metu moksleivis išmoksta apskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek litrų dažų reikia norint išdažyti tam tikrą kambario plotą ar pan., nesuteikia teisės studijuoti universitete“, – dalinasi J. Valiaugienė.

Kauno kolegijos atstovai taip pat dalyvavo susitikimuose su Pretorijos, Stelenbošo ir kitais universitetais, kurie patenka į geriausių Afrikos žemyno universitetų penketuką bei geriausių pasaulio universitetų šimtuką.

Vizito metu Pretorijos universiteto rektorius prof. Tawana Kupe bei kiti susitikimuose dalyvavę atstovai pristatė universitetą kaip vieną didžiausių studijų ir mokslo centrų Afrikoje. Šiame universitete yra 9 fakultetai ir 72 mokslo institutai bei centrai, siūlomos 1108 studijų programos. Pretorijos universitete studijuoja 53 131 studentas, iš jų 3 699 studentai – tarptautiniai, o 3 278 studentai studijuoja nuotoliniu būdu. Bendras šio universiteto alumnų skaičius siekia 285 tūkst. ir aprėpia 118 šalių, o 94 proc. absolventų įsidarbina per kelis mėnesius nuo studijų baigimo. Ekskursiją po universitetą, kurio pastatai išsidėstę parko teritorijoje, vedė savanorės, Turizmo ir vadybos studijų programos studentės.

Stelenbošo universiteto rektorius prof. Wim de Villiers labai detaliai pristatė universiteto strateginius tikslus – kurti žinias, kurios atitiktų vietinius ir globalius poreikius. Taip pat buvo pristatyta tarptautiškumo plėtra universitete.

Kauno kolegija jau anksčiau yra turėjusi bendradarbiavimo sąsajų su šiuo universitetu – 2016 metais kolegijoje lankėsi šio universiteto profesorius Mark Swilling, besigilinantis į tyrimus subalansuotos plėtros srityje. Stelenbošo universitete taip pat anksčiau yra lankęsi ir Kauno kolegijos atstovai. Universitete veikia Duomenų mokslo bei kompiuterinio mąstymo mokykla. Tai tarpdisciplininis mokslo centras, kurio dėka duomenų mokslo tyrimai yra integruojami į įvairias studijų programas ir tyrimų sritis, plėtojamas horizontalus bendradarbiavimas tarp padalinių.

Daugiau informacijos apie Švietimo mainų paramos fondo ir Lietuvos Respublikos ambasados PAR organizuotą vizitą skaitykite čia ir čia.

Besilankydami Pietų Afrikoje J. Valiaugienė ir Wilfred Tchasse taip pat aplankė ir Kauno kolegijos partnerius – Vendos universitetą (angl. University of Venda), įsikūrusį Thohoyandou mieste.

„Susitikome ne tik su universiteto, studijų programų vadovais, bet ir su studentais, aktyviai dalyvavusiais tarptautinėje veikloje. Buvo smagu sutikti ir dėstytojus bei administracijos darbuotojus, kurie jau lankėsi Kauno kolegijoje. Abipusiai naudinga ir konkreti diskusija su kaupu išpildė lūkesčius, buvo labai aiškiai išdėstytos Vendos universiteto strateginės kryptys bei poreikiai plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.

1982 metais įkurto universiteto struktūra labai panaši į Kauno kolegijos: universitetas turi keturis fakultetus: Humanitarinių, socialinių mokslų ir ugdymo, Vadybos ir teisės, Mokslo, inžinerijos ir žemės ūkio bei Sveikatos mokslų. Universitete realizuojamos 36 bakalauro studijų programos, 43 proc. dėstytojų turi mokslų daktaro laipsnį, todėl aktyviai plėtojama mokslinė veikla. Su Vendos universitetu turime pasirašę „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį žemės mokslų, maisto technologijų, vadybos ir verslo administravimo, slaugos ir akušerijos srityse.

Susitikimo metu aptarėme galimybes praplėsti bendradarbiavimą įtraukiant ir kitas sritis, rengti projektinę paraišką. Įdomu tai, kad Vendos universiteto tarptautiniai partneriai Europoje yra ir Kauno kolegijos partneriai – tai Vives taikomųjų mokslų universitetas (angl. VIVES University of Applied Sciences) Belgijoje ir Badeno-Viutembergo taikomųjų mokslų universitetas Heidenheime (vok. Baden-Wuerttemberg Cooperative State University) Vokietijoje“, – sako Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė.

Vendos universiteto Antreprenerystės centro vadovė Shumani Nembudani bei Rinkodaros ir komunikacijos padalinio direktorius Takalani Victor Dzaga lankysis Kauno kolegijoje tarptautinės savaitės, vyksiančios kovo 6–10 dienomis, metu.