Jau kovo 6–10 dienomis Kauno kolegijoje vyksianti tarptautinė savaitė, kurios šių metų tema – „Internationalization at home“ (liet. tarptautiškumas namuose), vėl suvienys Kauno kolegijos ir tarptautinę bendruomenę siekti bendrų tikslų, dalintis idėjomis ir gerąja patirtimi, stiprinti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą inicijuojant ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

Augantis temos aktualumas

Šiandieniniame globaliame pasaulyje „tarptautiškumo namuose“ tema tampa vis aktualesnė. Šios koncepcijos plėtojimas aukštojoje mokykloje padeda jos bendruomenei didinti toleranciją ir kultūrinį sąmoningumą, stiprinti savo kultūrinį tapatumą, geriau pažinti kitas kultūras, ugdyti ir stiprinti tarpkultūrines kompetencijas, kurios yra būtinos ne tik aukštosios mokyklos darbuotojams, bet ir sėkmingai tolesnei studentų karjerai. „Tarptautiškumo namuose“ plėtojimas taip pat neatsiejamas nuo naujovių ir pažangos, o tai ypač svarbu aukštosioms mokykloms, ruošiančioms būsimuosius savo sričių profesionalus.

„Tarptautiškumo namuose“ koncepcija dar 2013 m. buvo įtraukta į Europos Komisijos švietimo politiką, taip įtvirtinant jos plėtojimo ir stiprinimo svarbą. „Tarptautiškumas namuose“ gali būti apibrėžiamas kaip tikslingas tarptautinių ir tarpkultūrinių aspektų integravimas į studentams bei aukštosios mokyklos darbuotojams skirtą formalią ir neformalią veiklą. Ši koncepcija taip pat akcentuoja tikslingą tarptautinių ir tarpkultūrinių aspektų įtraukimą į mokymo programas, pvz., tarpkultūrinių kompetencijų, mobilumo langų studijų programose diegimą, praktinio mokymosi trumpalaikių stažuočių ar studijų vizitų organizavimą, skaitmeninio formato modulių diegimą, tarpkultūriškumą skatinančių veiklų organizavimą, trumpalaikių programų ir mokymų organizavimą.

Tarptautinės savaitės renginiai atliepia vieną pagrindinių kolegijos strateginių tikslų

Kadangi 2025 m. Kauno kolegija matoma kaip pažangi Europos aukštojo mokslo institucija, kryptingai žengiama šio tikslo link – plečiamas tarptautinių partnerių tinklas, pasirašytas susitarimas dėl Europos universitetų aljanso sukūrimo, skatinamas darbuotojų ir studentų tarptautinis mobilumas ir kt. Tarptautinė savaitė – dar vienas būdas šiam strateginiam tikslui įgyvendinti. Tarptautinės savaitės renginių metų studentai ir darbuotojai turi galimybę susipažinti su užsienio aukštųjų mokyklų atstovais, užmegzti abipusiai naudingus ryšius, įgyvendinti bendras tarptautines veiklas ir taip prisidėti prie Kauno kolegijos strateginio tikslo įgyvendinimo.

Kviečiame aktyviai dalyvauti tarptautinės savaitės veiklose!