Vienas pagrindinių Kauno kolegijos strateginių tikslų – tarptautiškumo didinimas, todėl, siekiant jį įgyvendinti, nuolat stiprinimas ir plėtojamas kolegijos tarptautinių partnerių tinklas, kuris jau peržengė Europos ribas ir apima partnerystes su kituose žemynuose esančiomis institucijomis.

Viena jų – JAV Kalifornijos valstybinis Čiko universitetas (angl. California State University, Chico), kurio dėstytoja Suzanne L. Zivnuska pastarosiomis dienomis vieši Kauno kolegijoje ir veda paskaitas Verslo fakulteto Pardavimų ir marketingo studijų programos studentams. Ji atkreipia dėmesį, pasauliui globalėjant, tarptautinis bendradarbiavimas įgyja vis didesnę reikšmę.

„Ekonomika dabar yra globali, todėl turime ieškoti būdų, padedančių suprasti vieniems kitus – tokiu būdu galime įgyti žinių ir jomis dalintis. Jei nebendradarbiausime, liksime užsidarę savo rate, bandydami išrasti tai, kas jau galbūt išrasta“, – sako pirmą kartą Kauno kolegijoje viešinti dėstytoja iš JAV ir priduria, kad ją sužavėjo kolegijos studentų aktyvumas, įsitraukimas, požiūris į studijas.

„Esu labai dėkinga už suteiktą galimybę atvykti į Kauno kolegiją ir čia dėstyti. Visi sutikti kolegos buvo labai svetingi, stengėsi, kad jausčiausi gerai, kad man nieko netrūktų. Tiesą sakant, vienas žmogus man net atnešė skalbiklį, kad turėčiau su kuo išsiskalbti drabužius. Jaučiuosi labai laukiama ir tikiuosi, kad dar turėsiu galimybę sugrįžti“, – įspūdžiais dalinasi Kalifornijos valstybinio Čiko universiteto dėstytoja.

Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas atkreipia dėmesį, kad tarptautinės partnerystės atveria platesnes galimybes tarptautiniams mainams, leidžia pasisemti gerosios patirties iš kitų aukštųjų mokyklų ir pasidalinti savąja, prisideda prie studijų kokybės gerinimo ir kt. Ne mažiau svarbią vietą tarptautiškumas užima ir įgyvendinant Kauno kolegijos siekį tapti taikomųjų mokslų universitetu.

„Siekiant tapti taikomųjų mokslų universitetu, mums labai svarbu plėtoti tarptautines partnerystes pristatant Kauno kolegiją kaip patikimą partnerį įgyvendinant tarptautines veiklas.  Bendradarbiavimas taip pat apima ir universitetų valdymo gerųjų patirčių analizavimą“, – sako dr. A. Brusokas ir neslepia, kad ateityje planuojama ir toliau plėtoti bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tiek su Kalifornijos valstybiniu Čiko universitetu, tiek su kitomis aukštosiomis mokyklomis.

„Džiaugiamės, kad iš tokios šalies, iš tokio universiteto, tokių kompetencijų žmonės pasirenka mus ir atvyksta į Kauno kolegiją. Tai tarsi rodiklis, kad esame teisingame kelyje, mus vertina. Nors dabar Kalifornijos valstybinis Čiko universitetas bendradarbiauja tik su Kauno kolegijos Verslo fakultetu, sieksime ateityje plėsti šią partnerystę ir su kitais fakultetais“, – dalinasi dr. A. Brusokas.

Kauno kolegijos Verslo fakulteto prodekanė Gelmina Motiejūnė džiaugiasi, kad partnerystė su Kalifornijos Čiko valstybiniu universitetu tęsiasi jau ne vienerius metus.

„Verslo fakultetas vertina jau kelerius metus trunkantį bendradarbiavimą su Kalifornijos Čiko valstybiniu universitetu. Pasaulis tapo globalus, todėl šiuolaikiniams specialistams ypač aktualu žinoti verslo subtilybes tarptautiniame kontekste. Šio universiteto dėstytojai kasmet atvyksta skaityti paskaitų mūsų fakulteto studentams. Šį kartą pasisekė Pardavimų ir marketingo studijų programos pirmakursiams. Vizitas taip pat aktualus studijų kokybės gerinimui ir veiklų tarptautiškumo didinimui bei kryptingam tarpinstituciniam bendradarbiavimui tokiose srityse kaip bendrų taikomųjų tyrimų vykdymas, studijų turinio atnaujinimas ir pan.“, – apie vizito reikšmingumą sako G. Motiejūnė.