Stojimai į aukštąsias mokyklas jau baigėsi, pirmakursiai pradėjo naujus mokslo metus pasirinktame universitete ar kolegijoje.

Priėmimo rezultatai rodo, jog Kauno kolegija ir šiemet atsidūrė tarp lyderiaujančių aukštųjų mokyklų ir sulaukė daugiausia pirmakursių tarp universitetų ir kolegijų Kaune. Siekdama išlaikyti aukštą studijų kokybės lygį, Kauno kolegija buvo viena iš penkių kolegijų, nenuleidusių kartelės ir paisiusių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinto minimalaus konkursinio pereinamojo balo (4,3) tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų vietas.

Kauno kolegija – Lietuvos aukštųjų mokyklų trejetuke pagal priimtųjų studijuoti skaičių

Remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, šiemet naujus mokslo metus pradės 19 162 pirmakursiai. Tai 393 pirmakursiais mažiau nei pernai. Universitetuose stojantieji sudarė 10 541 studijų sutartį, o kolegijose – 8 621.

Kauno kolegijoje šiemet studijas pradės 1 437 pirmakursių. Tai – didžiausias būsimų studentų skaičius Kaune tarp visų aukštųjų mokyklų. Pastebima ir tai, kad Kauno kolegija pagal pirmakursių skaičių ir toliau lyderiauja ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Šiemet ši aukštoji mokykla, kaip ir pernai, yra trečia pagal priimtųjų studijuoti skaičių – ją lenkia tik Vilniaus universitetas ir Vilniaus kolegija.

Šiemet net keturios Kauno kolegijos studijų programos pateko į  populiariausių kolegijose 10-tuką pagal pirmą prioritetą. Populiariausia studijų programa pagal stojančiųjų skaičių šiemet buvo Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, antra – Kosmetologija, trečia – Logistika, o ketvirtoje – Bendrosios praktikos slauga.

Kelerius metus iš eilės išlaikoma lyderiaujančios aukštosios mokyklos pozicija atsispindi ne tik analizuojant stojančiųjų pasirinkimus – šį pavasarį vykusio išorinio vertinimo metu tarptautiniai ekspertai Kauno kolegijai skyrė itin aukštus įvertinimus.

Kauno kolegijoje pirmą kartą pradėta vykdyti trumposios pakopos studijų programa

Sistemų administravimas – vienintelė tokia trumposios pakopos studijų programa Lietuvoje, vykdoma Kauno kolegijoje. Per 1,5 metus trunkančias studijas studentai įgys žinių ir gebėjimai, reikalingų norint dirbti su pažangiomis informacinėmis technologijomis bei individualizuotu bendravimu su vartotoju grindžiamomis paslaugomis, reikalaujančiomis informacinių ryšio technologijų žinių.

Trumpojo ciklo studijos – kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir per 1,5–2 metus įgyti darbo rinkoje paklausią specialybę.

Kauno kolegija glaudžiai bendradarbiauja su darbdaviais, todėl ši trumposios pakopos studijų programa pradėta vykdyti atliepiant socialinių partnerių išreikštą sistemų administravimo specialistų trūkumą. Toks bendradarbiavimas su darbdaviais leidžia užtikrinti, kad Kauno kolegijoje studijas baigę absolventai įgytų paklausią ir perspektyvią specialybę, leidžiančią jiems greitai integruotis į darbo rinką.

Straipsnis publikuotas „Kas vyksta Kaune“.