Nors šiais metais Lietuvoje studentų skaičius sumažėjo ir studijas aukštosiose mokyklose pradeda pusantro tūkstančio mažiau studentų – Kauno kolegija šioms tendencijoms nepaklūsta. Kauno kolegija sulaukė daugiausiai pirmakursių studentų Kaune, išaugo ir studentų skaičius valstybės finansuojamose vietose. Taip pat Kauno kolegija patenka į lyderiaujančių aukštųjų mokyklų trejetuką pagal priėmimų skaičių.

Labai išaugo studentų priėmimas žemės ūkio mokslų, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos srityse. Net keturios Kauno kolegijos studijų programos pateko į populiariausių kolegijose 10-tuką pagal pirmą pageidavimą. Populiariausia studijų programa Kauno kolegijoje – Kosmetologija. Daug dėmesio sulaukė ir Logistikos, Burnos higienos bei Bendrosios praktikos slaugos studijos. Daugiau informacijos apie Kauno kolegijos laimėjimus – „Kauno dienoje“.