Kauno kolegija užima lyderiaujančią poziciją bendrame valstybinių kolegijų reitinge. Naujai išrinktas direktorius dr. Andrius Brusokas tikina, kad ir toliau išskirtinis dėmesys bus skiriamas studijų kokybei ir jos vystymui, moksliniams taikomiesiems tyrimams ir menui stiprinti, o planuose – siekis tapti Europos taikomųjų mokslų universitetu.

Šalies lyderiai

Žurnalo „Reitingai“ 2023 m. kolegijų reitinge Kauno kolegija užėmė lyderiaujančią poziciją ir bendrame reitinge tapo pirmoji tarp valstybinių kolegijų. Šalies kolegijos vertintos pagal keturis kriterijus: studentai ir studijos, alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai, kolegijos akademinis personalas ir studijų bazės gerovė, konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje.

„Šis pasiekimas – visos Kauno kolegijos bendruomenės nuopelnas. Tai mūsų bendruomenės profesionalumo įrodymas – tuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Be abejonės, šis įvertinimas dar labiau telkia visą mūsų bendruomenę įgyvendinant kolegijos viziją“, – pabrėžė Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovė dr. Inga Stravinskienė.

Kauno kolegija pirmą vietą užėmė vertinant studentus ir studijas (iš 35 taškų surinkta 30,66). Čia buvo vertinama, kiek gabiausių abiturientų, t. y. tų, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100, pasirinko konkrečią kolegiją. Kartu pagal Studijų kokybės vertinimo centro duomenis buvo pristatyta, su kokiu žemiausiu balu studentai buvo priimti į kiekvieną kolegiją tiek per LAMA BPO, tiek per vadinamąjį institucinį priėmimą, kuris vyksta jau pačiose kolegijose.

Svarbu, kad nors dauguma šalyje veikiančių kolegijų buvo sutarusios, jog nepriims studentų su žemesniu balu nei 4,3, tačiau per institucinį priėmimą tokią kokybės kartelę išlaikė tik Kauno kolegija. Tai rodo, kad kolegijoje išskirtinis dėmesys skiriamas studijų kokybei.

„Studentų skaičius mažėja beveik visose aukštosiose mokyklose, tačiau nors Kauno kolegija principingai taikė praeinamojo balo kartelę, pas mus nebuvo drastiško studentų skaičiaus mažėjimo. Sieksime šią balo kartelę ir toliau išlaikyti, nes mums labai svarbu būsimų studentų pasirengimo kokybė ir tolesnė motyvacija studijuoti. Tai vienas svarbiausių studijų kokybės aspektų“, – apie išlaikomą kokybės kartelę kalbėjo I. Stravinskienė.

Tarptautinė veikla

Žurnalo „Reitingai“ paskelbtas kolegijų vertinimas – ne vienintelis Kauno kolegijos pasiekimas. Prieš metus vyko tarptautinis institucinis išorinis vertinimas, kurio metu Kauno kolegijos veikla taip pat buvo įvertinta aukštais balais.

„Per pastaruosius penkerius metus didelį dėmesį skyrėme tarptautiškumo plėtrai, dalyvavome ir laimėjome įvairius tarptautinius, itin svarią vertę kuriančius projektus. Prasminga partnerystė su verslu leidžia mums tobulinti studijų turinį, vykdyti kryptingą, su studijomis susijusią mokslo taikomąją veiklą.

Praktikos metu studentai gauna naujausiomis žiniomis paremtos patirties. Dažnas ir lieka tose įmonėse dirbti. Taigi nuolat tobuliname studijų programų turinį ir jas pritaikome pagal šiuolaikinius rinkos poreikius“, – pažymėjo Valdymo ir kokybės departamento vadovė.

Kolegijos siekiai

Naujai išrinktas Kauno kolegijos direktorius dr. A. Brusokas taip pat džiaugėsi Kauno kolegijos pasiekimais tiek tarptautinio institucinio vertinimo kontekste, tiek įsitvirtinimu valstybinių kolegijų reitingo viršūnėje. Jis akcentavo, kad kolegija turi ir ambicingų tikslų. Jos vizija – tapti Europos taikomųjų mokslų universitetu.

„Su kolegijos bendruomene įtvirtinome kolegijos viziją iki 2025 m. tapti pažangia ir tvaria Europos aukštojo mokslo institucija, puoselėjančia Lietuvos tautinę kultūrą ir tradicijas. Žvelgiant dar konkrečiau, matyčiau kolegiją kaip Europos taikomųjų mokslų universitetą, vykdantį kelių pakopų aukštojo mokslo studijas.

Šalies reformos kontekste artimoje perspektyvoje matau kolegiją kaip tvarų, atvirą ir pažangų Kauno regiono taikomųjų mokslų universitetą, kuriame vykdomos koleginės studijos, plėtojamas taikomasis mokslas ir menas. Šios vizijos įgyvendinimas neabejotinai grindžiamas mūsų itin svarbia misija – inovacijomis ir praktika grįstomis studijomis ir visuomenės raidai reikšminga mokslo ir meno taikomosios veiklos plėtra“, – pažymėjo naujai darbus pradedantis direktorius.

„Viena pagrindinių kolegijos nuostatų – įsiklausymas į bendruomenės narių – studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų, alumnų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių – nuomonę, diskusija svarbiausiais klausimais, sprendimų viešinimas – bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas. Siekiant pažangos rodiklių įgyvendinimo svarbus bendruomeniškumas, nes tik susitelkusi bendruomenė gali pasiekti išsikeltus tikslus“, – pabrėžė naujasis Kauno kolegijos direktorius.

Naujasis vadovas dr. A. Brusokas darbus Kauno kolegijoje pradėjo gegužės 22 d.

Straipsnis publikuotas „Kauno dienoje“