Norint išlaikyti aukštą studijų kokybę, sukurti studentui patrauklią aplinką, kurioje jis jaustųsi gerai tiek studijuodamas, tiek leisdamas laisvalaikį būtina ne tik nuolat atnaujinti materialiąją bazę, suburti stiprią dėstytojų komandą, gerinti infrastruktūrą, vykdyti įdomią popaskaitinę veiklą, bet ir užmegzti bei palaikyti dialogą su pačiais studentais.

Dėl šios priežasties Kauno kolegijoje didelis dėmesys skiriamas įsiklausymui į studentų nuomones, pasiūlymus, pageidavimus. Tai leidžia identifikuoti tobulintinas sritis, atkreipti dėmesį į tai, kas svarbu studentams, įvertinti jų lūkesčius. Skatinant studentus aktyviai teikti grįžtamąjį ryšį, visi bendruomenės nariai Kauno kolegijos fakultetų interneto svetainėse gali rasti atšaką „Jūs pasakėte, mes padarėme“, kur pateikiama informacija apie studentų prašymus ir pastebėjimus bei tai, kaip į juos buvo sureaguota.

Svarbu ne tik išgirsti, bet ir reaguoti į studentų pastabas

Viena iš priemonių, padedanti įsiklausyti į studentų pageidavimus – kasmet Kauno kolegijos Kokybės valdymo skyriaus vykdomos studentų apklausos. Šios apklausos yra itin svarbios siekiant išsiaiškinti studentų poreikius bei lūkesčius, sužinoti jų nuomonę apie atskirų studijuotų dalykų (modulių) turinio ir dėstymo kokybę bei atitinkamai reaguoti į išsakytus pastebėjimus. Taip pat neseniai startavo naujovė, leisianti studentams su apklausų rezultatais susipažinti Studijų valdymo sistemoje.

Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis atskleidžia, kad nuolat ieškoma priemonių, kurios skatintų studentus aktyviai teikti grįžtamąjį ryšį, kadangi tai – būtina sąlyga norint išlikti studentams patrauklia aukštąja mokykla.

„Studentų grįžtamasis ryšys mums labai svarbus. Siekiame, kad Kauno kolegijoje studentai būtų išgirsti, noriai reikštų savo nuomonę, aktyviai įsitrauktų į bendruomenės gyvenimą. Tai neįmanoma, jei negirdėsime pačių studentų, nepalaikysime dialogo su jais“, – sako P. Baltrušaitis ir priduria, kad svarbu ne tik girdėti studentus, bet ir atsižvelgti jų pastabas.

„Išgirsti studentų nuomonę yra tik pirmasis žingsnis. Gavę grįžtamąjį ryšį turime atitinkamai reaguoti, ieškoti būdų, kuriais galėtumėte padaryti pokytį, kurio tikisi studentai. Tam, jog studentai matytų, kaip buvo sureaguota į jų pastabas, kokių konkrečių veiksmų imtasi, kolegijos interneto svetainėje viešiname informaciją, kurioje nurodoma, kokias pastabas išsakė studentai ir kaip į jas buvo sureaguota“, – pasakoja Kauno kolegijos direktorius.

Džiugina tai, kad studentai yra girdimi

Kauno kolegijos studentė, Studentų atstovybės narė Samanta Dagytė atskleidžia, kad Kauno kolegijos darbuotojų įsiklausymas į studentų išsakytas pastabas išties džiugina, o matomi pokyčiai skatina dar aktyviau teikti grįžtamąjį ryšį.

„Per studijų metus, kuriuos praleidau Kauno kolegijoje, pastebėjau, kad būtent bendradarbiavimas su administracija gali įnešti daug pokyčių į Kauno kolegijos gyvenimą. Darbuotojai visada yra suinteresuoti stengtis, kad studentui būtų gera ne tik mokytis, bet ir smagu leisti laisvalaikį kolegijoje“, – sako Taikomosios komunikacijos trečiakursė S. Dagytė. Studentė taip pat atskleidžia, kad matant, jog atsakingi padaliniai ir darbuotojai reaguoja į išsakytus pastebėjimus, norisi ir toliau bendradarbiauti bei atstovauti studentų interesus.

„COVID-19 pandemijos pradžia įrodė, kad studentams kylantys klausimai, neaiškumai ir problemos sprendžiami itin greitai. Stengiamasi ieškoti sprendimų bei suteikti grįžtamąjį ryšį ir patiems studentams apie tai, kad buvo padaryta. Tad vykstantys pokyčiai ir yra didžiausia motyvacija prisidėti bei išsakyti savo mintis konkrečios apklausos metu“, – mintimis dalijasi Kauno kolegijos studentė S. Dagytė. Mergina priduria, kad pati aktyviai įsitraukia į vykdomas apklausas bei tyrimus ir pastebi, jog ir kiti studentai, matydami vykstančius pokyčius, noriai teikia grįžtamąjį ryšį, kadangi jaučiasi girdimi.

„Galėčiau teigti, kad didžioji dalis studentų tikrai įsitraukia ir noriai pildo apklausas, nes jiems tai yra itin svarbu. Teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį yra reikalinga, nes tik taip įvyks norimi pokyčiai“, – sako S. Dagytė.

Straipsnis publikuotas „Kauno dienoje“.