Kauno kolegijoje prasideda programos „Nordplus“ vykdomo projekto dalis – Intensyvių studijų savaitė Healing greenery, kuri vyks nuo balandžio 9-tos iki balandžio 13 dienos. Intensyvių studijų savaitė į aukštąją mokyklą pritraukė svečių iš Suomijos ir Estijos, o projekto veiklose dalyvaus daugiau nei 20 aktyvių ir iniciatyvių studentų bei dėstytojų.

Projekte dalyvauja Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos Inžinerijos ir Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedrų studentai ir dėstytojai su partneriais iš Estijos (Laane-Viru College ir Estonian University of Life Sciences) ir Suomijos (Savonia University of Applied Sciences).

Projekto metu organizuojamos paskaitos, mokomieji vizitai, kurių metu studentai savarankiškai atliks užduotis ir rengs baigiamuosius projektus. Visos intensyvios studijų savaitės veiklos yra skirtos augalininkystės terapijos (angl. Green Care) taikymui ir pabėgėlių socialinės integracijos skatinimui. Neatsitiktinai dalis veiklų vyks Ruklos pabėgėlių priėmimo centre, o baigiamieji projektai bus parengti atsižvelgiant į centro gyventojų ir personalo poreikius, opiausias problemas. Intensyvių studijų savaitėje dalyvaus net 18 studentų ir 9 dėstytojai.

Mainų programa „Nordplus“ yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos). Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa siekiama skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis. Daugiau informacijos apie programą rasite paspaudę nuorodą.