Integruotojo sporto sąvoka Lietuvoje dar tebėra naujovė. Ši idėja vienija sportininkus nepriklausomai nuo jų lyties, religijos, rasės bei sveikatos būklės. „Neįgalieji turi savo sporto švenčių, ir mums tai atrodo natūralu bei suprantama. Tačiau šiandien Europoje įsigali kitoks požiūris – kalbama apie integruotąjį sportą, skirtą visiems, nekuriantį jokios socialinės atskirties, – aiškina Kauno kolegijos Sporto vadybos katedros vedėjas A. Brusokas.