Jau birželio 19 dieną prasideda stojamieji egzaminai pasirinkusiems menų krypties studijų programas.

Stojantieji į Kauno kolegijos menų studijas – Mados dizainą, Dizainą, Įvaizdžio dizainą, Fotografiją, Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės meną, Dailės kūrinių konservavimą ir restauravimą – privalo dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) rengiamoje stojamųjų egzaminų sesijoje. Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Stojantiems į Mados dizaino, Dizaino, Įvaizdžio dizaino studijų programas

Stojamieji egzaminai į dizaino studijų krypties programas birželio 19–22 dienomis vyks Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje nuo 10 valandos. Egzaminą sudarys dvi dalys: piešimo (geometrinių formų natiurmorto) ir kompozicijos (spalvinės kompozicijos pateikta tema kūrimo) užduotys.

Stojantiems į Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno ir Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo programas

Stojamieji egzaminai į dailės studijų krypties programas birželio 25–26 dienomis vyks Kauno kolegijoje. Stojamojo egzamino užduotys sudarytos iš dviejų dalių: tapybos ir kompozicijos (spalvinės kompozicijos atlikimas pateikta tema).

Stojantiems į Fotografijos studijų programą

Stojantieji į Fotografijos studijų programą laiko vizualinės kompozicijos stojamąjį egzaminą, kuris vyks birželio 26–27 dienomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Stojamojo egzamino užduotis – iš pateiktų daiktų tam tikra tema sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti, naudojant vieną šviesos šaltinį.

LAMA BPO įspėja! Asmenys, bendrojo priėmimo metu neužsiregistravę į stojamąjį egzaminą, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą stojamojo egzamino įvertinimą, konkurse nebedalyvauja – praranda galimybę tapti studentu. Pavėlavus užpildyti prašymą taip pat užkertamas kelias dalyvauti stojamųjų egzaminų sesijoje. Registracija galima likus ne mažiau negu 24 valandoms iki pasirinkto egzamino! Tad prašymų dar neužpildę ir egzaminų datų nepasirinkę stojantieji raginami užsiregistruoti www.lamabpo.lt sistemoje.

Daugiau informacijos apie stojamuosius egzaminus, vietą ir laiką.

Visos Kauno kolegijoje realizuojamos studijų programos.

Informacija apie priėmimą ir studijas Kauno kolegijoje teikiama tel. (8 37) 32 11 11, e. paštu priemimas@go.kauko.lt. Taip pat galite atvykti konsultacijai į kolegijos akademinį miestelį (104 kab., Pramonės pr. 22A, Kaunas).