Gegužės 17–19 dienomis „Family Lab Academy“ organizuoja nuotolinį ankstyvojo ugdymo forumą „Jausk. Matyk. Tapk“, skirtą pedagogams, tėvams ir visiems, besidomintiems vaiko ugdymu/-si  iki mokyklos. Renginys, kurio vienas iš mokslinių partnerių yra Kauno kolegija, suburs pedagogikos ir psichologijos srities profesionalus bei žinovus. Forumo metu pranešimus skaitys: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė, edukologė, psichologė dr. Ona Monkevičienė, kontekstinio ugdymo pradininkė, tarptautinių mokyklų tarybos švietimo vertintoja ir didžiausio ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo Baltijos šalyse „Vaikystės sodas“, Karalienės Mortos mokyklos bei „Six Senses“ steigėja, edukologė dr. Austėja Landsbergienė, psichologė Asta Blandė, neuromokslininkė Emilija Radytė ir kt.

Kaip teigia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros vedėja Asta Jakimavičienė, tokie renginiai suteikia galimybę studentams pasisemti žinių iš savo srities profesionalų, išgirsti dabarties ugdytojams išsakomus ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų lūkesčius. „Tai – puiki patirtis“, – pabrėžia Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros vedėja.

Kauno kolegijos dalyvavimas forume „Jausk. Matyk. Tapk“ prisideda prie vieno iš svarbiausių institucijos tikslų – ryšių su socialiniais partneriais stiprinimo ir plėtojimo. Pagrindinis socialinės partnerystės tikslas – nuolat tobulinti Kauno kolegijoje realizuojamų studijų kokybę, siekiant didinti studijų programų atitikimą rinkos poreikiams. Socialiniai partneriai dalyvauja studijų krypčių komitetų veikloje, sukuria studentams praktikos vietas, skaito paskaitas, kartu vykdo mokslinius taikomuosius tyrimus ir kt., užtikrinant abipusiai naudingų veiklų vystymą.

Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros vedėja A. Jakimavičienė pastebi, kad glaudus ryšių su socialiniais partneriais palaikymas studentams suteikia keleriopą naudą. „Bendradarbiavimo dėka jau studijų metais studentai dalyvauja tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, mokymuose, mainų programose, drauge su socialiniais partneriais vykdo užsakomąsias tyrimines veiklas. Studentams sudaromos sąlygos išbandyti ir pedagogo profesiją – pradėti dirbti mokytojo asistentais. Sistemingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir darbdaviais užtikrina studijų naujumą ir pritaikomumą“, – pažymi A. Jakimavičienė.

Džiugu, kad Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra turi platų socialinių partnerių ratą, o tai svariai prisideda prie katedroje realizuojamos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos kokybės užtikrinimo. „Pedagogikos katedros socialiniai partneriai – tai Lietuvos ir užsienio aukštosios mokyklos, ugdymo, švietimo, kultūros institucijos ir kt. Nors su skirtingais socialiniais partneriais bendradarbiavimo kryptys ir veiklos skiriasi, esminis bendrystės tikslas išlieka vienas – studijų kokybė. Jų inovatyvumas, šiuolaikiškumas, patrauklumas studentui, teorijos ir praktikos dermė, studijų kontekstualumas. Patys artimiausi socialiniai partneriai, su kuriais bendradarbiaujame, pradedant studentų praktikomis, sistemingu studijų proceso tobulinimu, ir baigiant absolventų įsidarbinimu – tai lyderiaujančios valstybinės ir nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurių didžioji dalis įsikūrusios Kauno mieste. Tačiau turime partnerių ir Kauno regione, kituose miestuose“, – sako A. Jakimavičienė.

Daugiau informacijos apie forumą „Jausk. Matyk. Tapk“ ir registracijos formą galite rasti čia.

Visą aktualią informaciją apie Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programą rasite čia.