Savo veiklą jau pradėjo 3 metų kadencijai išrinkta nauja Kauno kolegijos Darbo taryba, sudaryta iš 11 narių. Susipažinti su Darbo tarybos narių sąrašu galite čia.

Pagrindinė Darbo tarybos funkcija – atstovauti darbuotojams priimant darbdaviui su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti darbdavio ir darbuotojų tarpusavio dialogą dėl Kauno kolegijos darbuotojų profesinių, darbo, ekonominių ir socialinių klausimų. Daugiau informacijos apie Darbo tarybos veiklą rasite čia.

Primename, kad Darbo taryba turi teisę:

  • dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
  • gauti informaciją iš darbdavio savo funkcijoms atlikti;
  • teikti darbdaviui pasiūlymus dėl aktualių darbuotojams ekonominių, socialinių ir darbo klausimų;
  • inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą, jei darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ir susitarimų;
  • esant būtinybei, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbuotojų susirinkimą (konferenciją) svarbiems ekonominiams, socialiniams ar darbo klausimams aptarti.

Informuojame, kad svarstytini klausimai į Darbo tarybos posėdžio darbotvarkę gali būti įtraukiami ir darbuotojų siūlymu. Nuo šiol darbuotojai gali teikti prašymus supaprastintu elektroniniu būdu. Nuoroda prašymo teikimui čia.

Artimiausios Darbo tarybos posėdžių datos: 2021-06-28, 2021-09-23.

Kilus klausimams, susisiekite su Darbo taryba el. paštu: darbotaryba@go.kauko.lt.