2021 m. kovo 10 d. įvyko pakartotiniai rinkimai į Kauno kolegijos Darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 35,05 proc. balsavimo teisę turinčių darbuotojų.

Suskaičiavus rinkėjų balsus išrinkta vienuolikos asmenų Darbo taryba:

 1. Ramunė Bagočiūnaitė, Verslo  fakulteto Verslo centro vadovė, Vadybos ir teisės katedros lektorė.
 2. Dr. Ingrida Kraujutienė, Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedros vedėja, Maisto technologijos katedros docentė.
 3. Inga Motiejūnienė, Technologijų fakulteto administratorė, Maisto technologijos katedros lektorė.
 4. Danguolė Mieldažienė, Medicinos fakulteto studijų vedėja, Burnos sveikatos katedros lektorė.
 5. Elvyra Revuckaitė, Menų ir ugdymo fakulteto Studijų administratorė, Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros lektorė.
 6. Karolina Žemaitytė, Verslo fakulteto administratorė.
 7. Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė, Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro lektorė.
 8. Gintaras Žukauskas, Senamiesčio pastatų komplekso Ūkio dalies vedėjas.
 9. Mindaugas Žemaitaitis, Medicinos fakulteto IT specialistas.
 10. Gintarė Jurkševičiūtė, Technologijų fakulteto administratorė, Informatikos katedros lektorė.
 11. Aušra Didjurgienė, Verslo fakulteto Verslo katedros lektorė.

Atsarginiais Darbo tarybos nariais surinktų balsų mažėjimo tvarka tapo:

 1. Albina Vaičiulevičienė, Medicinos fakulteto Medicinos technologijų ir dietetikos katedros lektorė.
 2. Jolanta Juozapavičienė, Medicinos fakulteto Kosmetologijos katedros lektorė.
 3. Inga Vasilavičiūtė, Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedros asistentė.
 4. Indrė Bendžiūnienė, Menų ir ugdymo fakulteto tiekėja.
 5. Donatas Gužauskas, Medicinos fakulteto Praktinio mokymo vadovas.
 6. Loreta Valatkevičienė, Medicinos fakulteto Kosmetologijos katedros lektorė.