Į dėstytojų socialinio verslumo kompetencijų stiprinimą orientuotas aukštojo mokslo strateginės partnerystės projektas „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“ (SEinHE) link finišo tiesiosios keliauja, pristatydamas  naujai parengtą, Suomijoje LAB taikomųjų mokslų universitete išleistą, metodinę priemonę švietėjams „Educating Social Entrepreneurship Competencies In The Higher Education“. Šis leidinys – tai „Erasmus+“ finansuojamo projekto, skirto ugdyti socialinius verslumo įgūdžius aukštojoje mokykloje ir plėtoti akademinio personalo kompetencijas, dalis.

Leidinys parengtas bendradarbiaujant partneriams iš penkių užsienio aukštųjų mokyklų: Thomas More taikomųjų mokslų universiteto (Belgija), LAB taikomųjų mokslų universiteto (Suomija), Rezeknės tehnologijų akademijos (Latvija), Nikosijos universiteto (Kipras) bei Kauno kolegijos. Jo tikslas – padėti išsiaiškinti egzistuojančius socialinio verslumo kompetencijų trūkumus skirtingose šalyse ir palyginti esamą situaciją.

Metodinę priemonę sudaro straipsnių rinkiniai, aprašantys ir iliustruojantys socialinio verslumo bei socialinių įmonių fenomeną penkiose projekto partnerių šalyse. Kaip teigia leidinio autoriai, suprasti socialinių įmonių įvairovę itin svarbu, kadangi skirtingose įmonėse kompetencijų poreikis yra nevienodas. Tai paaiškėjo po diskusijų apie socialinio verslumo kompetencijų prigimtį, prie kurių prieita, aptariant verslumo kompetencijų sistemą (angl. EntreComp).

Siekiant sudaryti leidinį, projekto SEinHE metu apklausti verslumo ir kitų švietimo sričių lektoriai, taip pat studentai, socialinės įmonės bei organizacijos, remiančios socialinį ar nesocialinį verslą, verslo inkubatoriai.  Autorių tikslas buvo išsiaiškinti, kaip šie dalyviai supranta socialines įmones bei socialinį verslumą ir kaip jie sprendžia atitinkamų kompetencijų spragas. Leidinyje analizuoti ir interpretuoti 5 skirtingų ES šalių duomenų rinkiniai bei pateikiamos tos šalies kontekstą nubrėžiančios išvados.

Lietuvos atvejį socialinio verslumo kontekste tyrė bei aprašė Kauno kolegijos Verslo fakulteto projektų vadovas Wilfred’as Tchasse, bendradarbiaudamas su Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) vadove Audrone Alijošiute-Paulauskiene. Metodinėje priemonėje surinktos žinios apie socialinio verslumo kompetencijas ir kompetencijų poreikius bus panaudotos, kuriant metodinius požiūrius ir mokymosi turinį.

Primename, kad projektas „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“ Kauno kolegijoje pradėtas įgyvendinti prieš du metus. Jo veiklas numatoma vykdyti iki šių metų lapkričio mėnesio. Projektą koordinuoja Kauno kolegijos Verslo fakulteto specialistai. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiu Verslo fakulteto dėstytojai sėmėsi patirties iš socialinio verslumo ekspertėmis laikomų šalių – Belgijos ir Suomijos –  ir kūrė socialinio verslumo kompetencijų ugdymo aukštosiose mokyklose modelį.