Atliepiant visuomenės poreikį įgyti daugiau informacijos buhalterinės apskaitos tema, lapkričio 23-ąją vyko nuotolinis forumas „Kaip tapti sėkmingu buhalteriu?“, kurį organizavo Kauno kolegijos Verslo centras kartu su partneriais UAB „B1.lt“.

Žengiant link visuotinės skaitmenizacijos – pokyčiai neišvengiami

Konferencijos pradžioje dėmesys skirtas buhalterijos ir finansų profesijos perspektyvoms technologijų vystymosi kontekste, kurias apžvelgė įmonės UAB „Grant Thornton“ partneris, Apskaitos skyriaus vadovas Sergejus Abakumovas ir partnerė, auditorė Alma Ziziliauskienė.

„Per ateinančius 10 metų visos pagrindinės pasaulio bendruomenės kryptys judės ekonominio vystymosi ir tvarios ateities link, tad buhalterijos ir finansų atstovams ypatingai aktualu suprasti, ko reikia šiai profesijai ateityje. Šiai dienai verslas reikalauja iš darbuotojo atlikti ne tik standartines funkcijas, bet ir būti universaliu, mokėti naudotis technologinėmis inovacijomis ir dalyvauti susitikimuose, rengti sutartis ir bendrauti nuotoliniu būdu. Taip pat atsakingai vartoti ir tausoti resursus, šalinti socialinį bloką bei greitai ir lanksčiai sugebėti prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Svarbu pažymėti, kad dirbtinis intelektas bus didelis pagalbininkas, jis padės transformuotis šiai profesijai, nes apskaitos specialistai turės transformuotis iš darbuotojų, kurie atlieka funkcijas, į konsultantus, analitikus, kurie sugebės suprasti, ką reiškia konkretūs skaičiai didžiojoje knygoje, finansinėse ataskaitose ir padėti interpretuoti šiuos skaičius verslininkams“, – tokią ateitį išreiškė matantis UAB „Grant Thornton“ atstovas S. Abakumovas.

Pranešėjas atkreipė dėmesį, jog šiuo metu, ekonomikai pereinant į virtualią erdvę, žmonėms reikia greitesnių ataskaitų, apskaitą keičia piniginės perlaidos (Western Union), atsiskaitymo paskyros (Google Pay/Apple Pay), mokėjimų platformos (Revolut, PayPal), kriptovaliuta (BitCoin). Atsiranda inovatyvūs bendravimo ir bendradarbiavimo, informacijos ir patirties sklaidos būdai socialiniais tinklais, vaizdo konferencijų programomis (Zoom), bendradarbiavimo programomis (Teams, Slack), virtualiomis mokymosi platformomis (Moodle). Tad nebeužtenka atsinešti surinkto žinių bagažo, jį reikia nuolat plėsti, keisti mąstymo būdus, dalyvauti mentorystės programose, mokymuose.

„Atėjusi skaitmenizacija apskaitoje ir versle nėra reglamentuota, tad naujas LR Finansinės apskaitos įstatymo projektas šiuo metu yra keičiamas, jo tikslas – reglamentuoti finansinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, siekiant užtikrinti finansinės apskaitos informacijos tinkamumą ataskaitoms parengti ir informacijos vartotojų ekonominiams sprendimams priimti, išaiškinti, kas yra dokumentas, buhalterinis įrašas, didžioji knyga“, – teigė A. Ziziliauskienė.

Kompetencijos, kurios  šiuolaikiniam buhalteriui ne privalumas, o būtinybė

Nuotolinio forumo metu taip pat gilintasi į šios, kiekvienos organizacijos veikloje, aktualios srities iššūkius ir galimybes. Buhalterinės apskaitos situaciją Lietuvos kontekste apžvelgė apskaitos programos UAB „B1.lt“ vadovas Filip Borcov.

„Visais laikas buhalteriai susidurdavo su iššūkiais: XII a. buvo sunku rašyti skaičius, iki kol atsirado arabiški rašmenys. 1990 m. atsirado kompiuteriai, kurie atlikdavo skaičiuotuvo ir saugojimo funkciją, nuo 2010 m. visi dokumentai buvo saugomi duomenų saugojimo platformose – debesyse, o 2015 m. buvo prognozuojama, kad dirbtinis intelektas padės buhalterio profesijai transformuotis. Tačiau 2020 m. privertė iššūkius paversti galimybėmis – visi dirba per atstumą, niekas fiziškai nesusitinka, anksčiau užtekdavo atlikti kelias funkcijas, dabar buhalteris turi atlikti keliasdešimt funkcijų taip tapdamas universaliu buhalteriu“, – forumo metu mintis dėstė F. Borcov.

UAB „B1.lt“ atstovo nuomone buhalteriui privalu:

 • Sugebėti mokytis, kelti kompetenciją ir dirbti tuo pačiu metu. Kitaip tariant, būti keliose vietose vienu metu yra natūralus, paprastas, šiuolaikiškas modelis;
 • Suprasti kaip iš skirtingų pardavimo platformų ištraukti reikiamas sąskaitas automatizuotai ir padaryti 10 tūkst. pardavimų per mėnesį, kas buhalteriui bus normali praktika ateityje;
 • Galėti atlikti iki 1 tūkst. pirkimų, naudojant dirbtinį intelektą, kuris ne tik padės atpažinti sąskaitą, bet ir įtraukti ją į buhalteriją;
 • Suprasti sistemos ir veiksmų visumą. Ateityje registrų, per kuriuos apskaitos programos bendraus, nuolat daugės ir buhalteris nebus pajėgus jų aptarnauti fiziškai;
 • Suprasti, kad ateityje dirbtinis intelektas padės atlikti operacijas automatizuotai, kur vieno mygtuko paspaudimu bus atliekama keliasdešimt skirtingų operacijų, nes buhalteris nebus pajėgus suvesti duomenų ir atlikti 10 tūkst. banko operacijų per mėnesį;
 • Išmokti dirbti naujais metodais, kur kvalifikuotą auditą atliks buhalteris, o nekvalifikuotą – dirbtinis intelektas.

 Ieškant praktinių patarimų – pravartu pasigilinti į etikos kodeksą

Nuotolinio forumo metu negailėta praktinių patarimų būsimiesiems buhalteriams. Patirtimi šia tema dalijosi Kauno informacinių technologijų mokyklos bei Kauno kolegijos Verslo fakulteto Apskaitos ir finansų katedros lektorė Jolanta Bartašė.

„Pradėkime nuo to, kad svarbiausius buhalterių siekius ir būdus jiems įgyvendinti atspindi tarptautinis buhalterių herbas. Jo foną sudaro 3 simboliai: saulė, svarstyklės ir Bernulio kreivė. Apskaita kaip saulė turi nušviesti visą įmonių ūkinę veiklą, svarstyklės apskaitoje išreiškia priežasčių ir pasekmių pusiausvyrą, Bernulio kreivė simbolizuoja apskaitos amžinybę – kartą atsiradusi, ji egzistuos amžinai. Herbe visiems laikams įrėžtas didžiojo prancūzų mokslininko Ž. B. Diumaršė sukurtas apskaitininkų šūkis: „Mokslas – sąžiningumas – nepriklausomybė“, – aiškino J. Bartašė.

Lektorė apžvelgė Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos kodeksą (paskelbtą Tarptautinės buhalterių federacijos), kuriame deklaruojamos buhalterių profesijos etinės nuostatos:

 • Garbingumas – buhalteris privalo sąžiningai atlikti savo profesines pareigas.
 • Objektyvumas – buhalteriams draudžiama savo profesinėje veikloje vadovautis išankstinėmis (teigiamomis/neigiamomis) nuostatomis, galinčioms pakenkti nešališkam apskaitoje atspindimų dalykų įvertinimui.
 • Profesinė kompetencija- buhalteris turi profesionaliai atlikti savo pareigas, teikti tik tokias paslaugas, kurioms atlikti yra tinkamai, dalykiškai pasirengęs.
 • Patikimumas, konfidencialumas – komercinės paslaptys privalo būti išlaikytos, išskyrus atvejus kuomet skelbti šią informaciją yra tiesioginė buhalterio pareiga.
 • Profesinis elgesys – turi elgtis taip, kad nepakenktų savo reputacijai ir viešajai nuomonei apie jo atstovaujamą profesiją.
 • Specialiųjų standartų laikymasis – nepriklausomai nuo klientų ar darbdavių nurodymų, apskaitos darbuotojai visuomet turi likti sąžiningi.

Buch išvertus iš vokiečių kalbos reiškia knyga. Taip ir buhalteris yra žmogus darantis įrašą knygoje, todėl jis privalo būti objektyvus, jam negalima žengti žingsnių, kuriais būtų prarastas objektyvumas, buhalteris turėtų sąžiningai iliustruoti ir konstatuoti čia ir dabar, specialistas neturėtų dalintis klientų, darbdavio verslo idėjomis, slėpti mokesčius ar kaip kitaip kenkti savo reputacijai. Buhalteris turi išmanyti apskaitą, žinoti reglamentą ir jo taikymo būdus, būti nuoseklus ir remtis tik patikima informacija (VMI, SoDra, Darbo inspekcija). Norėdamas perduoti informaciją į išorę, buhalteris negali nieko padaryti nei knygose, nei pagrindiniuose dokumentuose, tik susipažinti su naujomis programomis, sistemomis ir jų veikimo principais, kurių pagalba ir perduos informaciją“, – įžvalgas apie profesionalaus buhalterio kompetencijas pateikė J. Bartašė.

Norintiems žengti koja kojon su naujausiomis žiniomis – atnaujinta VMI svetainė

Forumą užbaigė pranešimas apie Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklą, kurią pristatė Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus specialistai Jūratė Trečiokaitė ir Šarūnas Gurklys. Pranešėjai pristatė atsinaujinusią internetinę svetainę, taip pat VMI Vaizdo kanalą, socialinį tinklą „Facebook“ bei VMI kuriamas tinklalaides.

Atnaujintoje svetainės versijoje pateikiama daug informacijos apie mokesčių sistemą ir jų dydžius, supaprastinta informacijos paieška, sukurta nauja skiltis „Gyvenimo įvykiai“. Pranešėjas pristatė mokesčių žinyno skiltį, kuri ypač aktuali buhalteriams – joje skelbiami teisės aktų pakeitimai, komentarai, visos susijusios naujienos.

Forumo metu atkreiptas dėmesys, kad svetainėje (skiltyje „Seminarai“) kiekvieną mėnesį skelbiami nemokami internetiniai seminarai, kuriuose gali dalyvauti kiekvienas, o trumpi e. seminarų įrašai, aktualia tematika skelbiami kanale „Youtube“ ir yra neribotos prieigos. Socialiniame tinkle „Facebook“ skelbiamos dienos aktualijos ir naudinga informacija.