2022 m. spalio 3–7 d. vyko svarbi „Developing Social Entrepreneurial Skill in Higher Education” (SEinHE) tarptautinio projekto dalis – intensyvi programa, realizuota Rėzeknės technologijų akademijoje, Latvijoje su partneriais iš Suomijos, Kipro, Lietuvos bei Belgijos.

Intensyvios programos metu 26 studentai ugdė socialinio verslumo įgūdžius ir kompetencijas, dalyvaudami paskaitose, dirbtuvėse, atlikdami praktines užduotis, modeliuodami situacijas, pagrįstas realiais visuomenės iššūkiais.

Dar būdami namuose, studentai turėjo parengti išankstinę užduotį savo institucijose, kur dirbdami nacionalinėse komandose atliko įvairių bendruomenių socialinių problemų tyrimus, suvokiant, kaip jas sprendžia esamos socialinės įmonės. Studentai gilino socialinio verslumo žinias, susipažįstant su įvairiais socialinio verslumo metodais. Antrojo etapo metu, kuris vyko Latvijoje, organizuotos paskaitos / dirbtuvės, atvejų analizė ir grupinis darbas tarptautinėse komandose, generuojant inovatyvius būdus, sprendžiančius socialinių įmonių problemas.

Studentams, sėkmingai įgyvendinusiems intensyviąją programą, bus suteikiami 3 ECTS kreditai. Šiuos įgytus 3 ECTS kreditus tikimasi pripažinti ir perkelti į nuorašus namų institucijose.

„Erasmus+“ strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje projektą „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education“ (SEinHE) (2020-1-LT01-KA203-078013) koordinuoja Kauno kolegija bei nuo 2020-ųjų  įgyvendina kartu su partneriais iš Suomijos, Belgijos, Kipro ir Latvijos. Projektu siekiama suteikti naujų įžvalgų apie socialinį verslumą aukštosiose mokyklose, stiprinti dėstytojų socialinio verslumo kompetencijas.

Projektą vainikuojanti baigiamoji konferencija vyks lapkričio 25 d. Kauno kolegijos akademiniame miestelyje.

Kolegijos veiklų tarptautiškumo didinimas yra vienas iš Kauno kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki 2025 metų strateginių prioritetų.