Žurnalo „Reitingai“ 2022 m. kolegijų reitinge Kauno kolegija užima lyderiaujančią poziciją ir bendrame reitinge yra antroji tarp valstybinių kolegijų. Kauno kolegija pirmauja 12-oje visų vertintų profesinio bakalauro studijų krypčių.

Pasak reitingų sudarytojų, darbdavių nuomonė ir elgesys su absolventais sudarė pusę, tai yra 50 taškų iš šimto (kalbant konkrečiai, darbdavių anketinė nuomonė įvertinta 30 taškų, realus įsidarbinimas po studijų baigimo – dar 10 taškų, na ir atlyginimas, gaunamas praėjus 12–ai mėnesių po studijų baigimo, – dar 10 taškų), viso reitingo svorio.

Tradiciškai į dalykinį kolegijų reitingą įtraukė ir būsimiems studentams aktualų parametrą – kiek geriausių abiturientų (tai yra tų, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė nuo 86 iki 100 balų) pasirinko konkrečios krypties studijas 2021 metais. Kuo tokių studentų daugiau, tuo, tikėtina, bus aukštesnis studijų lygis. Šiam kriterijui suteiktas 10 taškų svoris.

Taip pat šiemet žurnalo „Reitingai“ skaitytojų prašymu atskirai žurnale pateikti kiekvienos krypties priimtųjų į valstybės finansuojamas ir į valstybės nefinansuojamas studijų vietas balo vidurkis bei žemiausias balas.

Du stojantiesiems aktualūs parametrai – su kokiu žemiausiu balu (remiantis tik LAMA BPO priėmimo duomenimis) jaunuoliai 2021 m. buvo priimti studijuoti į konkrečios studijų krypties valstybės finansuojamas studijų vietas, buvo įvertinti 10 taškų svoriu ir į valstybės nefinansuojamas studijų vietas taip pat buvo įvertinti 10 taškų svoriu; taip pat vertinta, koks buvo visų 2021 m. vasarą studijuoti priimtųjų į valstybės finansuojamas (5 taškai) ir į valstybės nefinansuojamas (5 taškai) studijų vietas pirmakursių balo vidurkis.

Kauno kolegija, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus, pasižymėjo visose mokslų krypčių grupėse:

  • Sveikatos mokslų krypčių grupėje Kauno kolegija yra pirmoje vietoje Medicinos technologijų, Burnos priežiūros, antroje – Reabilitacijos, Slaugos ir akušerijos, Kosmetologijos, trečioje – Mitybos studijų kryptyse.
  • Inžinerijos mokslų krypčių grupėje Kauno kolegija yra pirmoje vietoje Gamybos inžinerijos, antroje – Elektros inžinerijos, trečioje – Matavimų inžinerijos studijų kryptyse.
  • Informatikos mokslų krypčių grupėje Informatikos inžinerijos studijų kryptyje Kauno kolegija užima pirmąją vietą, antrąją – Programų sistemų studijų kryptyje.
  • Technologijų mokslų krypčių grupėje Kauno kolegija užima pirmąją vietą Medžiagų technologijos, Viešojo maitinimo, antrąją – Maisto technologijos studijų kryptyse.
  • Žemės ūkio mokslų krypčių grupėje Kauno kolegija užima pirmą vietą Žemės ūkio mokslų kryptyje.
  • Socialinių mokslų krypčių grupėje Kauno kolegija yra pirmoje vietoje Socialinio darbo, trečioje – Komunikacijos studijų kryptyse.
  • Humanitarinių mokslų krypčių grupėje kolegija yra antra Vertimo ir Kalbų studijų kryptyse.
  • Teisės mokslų krypčių grupėje kolegija pirmauja Teisės studijų kryptyje.
  • Verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupėje Kauno kolegija pirmauja Apskaitos, Turizmo ir poilsio kryptyse. Antroje vietoje yra Finansų, Rinkodaros, Vadybos, Verslo studijų kryptys.
  • Ugdymo mokslų krypčių grupėje Kauno kolegija užima antrą vietą Pedagogikos kryptyje.
  • Meno krypčių grupėje kolegija užima pirmą vietą Dailės, Meno objektų restauravimo kryptyse, trečią – Dizaino, Medijų meno studijų kryptyse.

Rezultatai rodo kryptingą ir rezultatyvią Kauno kolegijos veiklą: studijų kokybės išlaikymas ir kartu nuolatinis gerinimas traukia žingeidžius jaunuolius, vertinančius tai, kad studijų metu daug dėmesio skiriama įvairiapusių kompetencijų ugdymui ir žinių pritaikomumui praktikos metu, kas padeda absolventams greitai ir lengvai įsilieti į darbo rinką.

Žurnalo „Reitingai“  duomenimis, Kauno kolegija jau ne vienerius metus užima lyderiaujančią poziciją tarp valstybinių kolegijų.