Žurnalo „Reitingai“ 2024 m. kolegijų reitinge Kauno kolegija užima lyderiaujančią poziciją ir bendrame reitinge užima pirmąją vietą tarp valstybinių kolegijų kartu su Vilniaus kolegija. Šalies kolegijos buvo vertinamos pagal keturis stambius parametrus: alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai, studentai ir studijos, kolegijos akademinis personalas ir studijų bazės gerovė, konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje.

Kauno kolegija pirmą vietą užėmė vertinant studentus ir studijas (iš 30 taškų surinkta 23,3). Čia buvo vertinama gabiausių abiturientų, t. y. tų, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100, santykis su visais priimtaisiais, 2023 m. priimtųjų žemiausias balas, pirmo kurso studentų, gaunančių valstybės finansuojamus studijų krepšelius, stipendijas, santykis su visais studentais priimtais 2023 m., studentų, nutraukusių studijas dalis palyginti su visais studentais.

Vertinant akademinį personalą ir studijų bazės gerovę, Kauno kolegija užima 2 vietą (iš 15 taškų surinkta 7,9). Iš kitų kolegijų Kauno kolegija išsiskiria aukštais mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų formaliojo vertinimo rezultatais bei dėstytojų iki 35 metų skaičiumi.

Pagal alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus, Kauno kolegija atsidūrė 6 vietoje ir iš galimų 45 taškų surinko 35,7. Šis kriterijus atnaujintas – po kelerių metų pertraukos vėl įtraukti absolventų atlyginimai ir jų palyginimas. Taip pat kaip ir ankstesniais metais vertinti sociologinės darbdavių apklausos rezultatai ir Užimtumo tarnybos duomenys, kaip praėjus 9 mėn. po studijų baigimo kiekvienos kolegijų alumnams sekėsi įsidarbinti.

Pagal ketvirtą – tarptautiškumo – kriterijų Kauno kolegija surinko 3,65 taškų iš 10 galimų. Pagal šį kriterijų vertintas užsienio kalba dėstomų programų skaičius, jungtinių studijų programų skaičius, studentų užsieniečių skaičius, studentų dėstytojų mainai pagal „Erasmus“ programą, dirbančių užsienio dėstytojų skaičius.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Kauno kolegija jau ne vienerius metus užima lyderiaujančią poziciją tarp valstybinių kolegijų.