2022 m. gruodžio mėnesį žurnalas „Reitingai“ paskelbė studijų krypčių reitingus – Kauno kolegija, kaip ir pernai, pirmauja 12-oje visų vertintų profesinio bakalauro studijų krypčių ir bendrame reitinge yra antroji tarp valstybinių kolegijų. Reitinguojant studijų kryptis, vertinta darbdavių nuomonė apie alumnus (30 tšk.);  2022 m. priimtų geriausių abiturientų proc. (10 tšk.); 2022 m. priimtų studijuoti į valstybės finansuojamas vietas pirmakursių balo vidurkis (5 tšk.); 2022 m. priimtų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas pirmakursių balo vidurkis (5 tšk.);  2022 m. priimtų studijuoti į  valstybės finansuojamas studijų vietas pirmakursių mažiausias konkursinis balas (10 tšk.); 2022 m. priimtų studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pirmakursių mažiausias konkursinis balas (10 tšk.); 2021 m. studijas nutraukusių studentų skaičiaus dalis proc. (10 tšk.); STRATA duomenys apie krypties absolventų įsidarbinimo pokytį per trejus metus (10 tšk.) ir atlyginimo pokytį per trejus metus (10 tšk.).

↑ – pakilo palyginus su 2021 m. (6 studijų kryptys)
nukrito palyginus su 2021 m. (6 studijų kryptys)
išlaikė tą pačią poziciją palyginus su 2021 m. (22 studijų kryptys)
N nereitinguota.

Kauno kolegijos pozicija reitinguose 2022 m.

I vieta:

1. Farmacija (FK) – bendra taškų suma – N
2. Burnos priežiūra (DT, BH,OP) – bendra taškų suma –  82,94 tšk. 
3. Gamybos inžinerija (PDI) – bendra taškų suma – 70 tšk.
4. Elektros inžinerija (AV) – bendra taškų suma – 87,79 tšk.
5. Informatikos inžinerija (KT, MM) – bendra taškų suma – 82,49 tšk. →
6. Medžiagų technologijos (KIN, GSM, MB) – bendra taškų suma – N →
7. Viešasis maitinimas (GAM) – bendra taškų suma –  N →
8. Kalbos studijos (AKRV) – bendra taškų suma – 74,46 tšk.
9. Teisė (TS) – bendra taškų suma – 75,99 tšk. →
10. Turizmas ir poilsis (TV) – bendra taškų suma –  79,02 tšk.  →
11. Dailė ( DP) – bendra taškų suma – N →
12. Meno objektų restauravimas (DR) – bendra taškų suma – N →

II vieta:

1. Medicinos technologijos (BD, RD) – bendra taškų suma – 71,25 tšk.
2. Reabilitacija (KN, ET) – bendra taškų suma – 67,76 tšk. →
3. Slauga ir akušerija (BPS, AK) – bendra taškų suma – 62,5 tšk.
4. Kosmetologija (MK) – bendra taškų suma – 77,15 tšk. →
5. Mityba (DE) – bendra taškų suma – 71,55 tšk. ↑
6. Programų sistemos (PS) – bendra taškų suma – 62,94 tšk.
7. Maisto technologijos (MT) – bendra taškų suma – 68,79 tšk.
8. Komunikacija (TK) – bendra taškų suma – 70,15 tšk.
9. Vertimas (VAK) – bendra taškų suma – 67,17 tšk.
10. Finansai (FN) – bendra taškų suma – 77 tšk. →
11. Rinkodara (PM) – bendra taškų suma – 63,08 tšk.
12. Vadyba (SV, AD) – bendra taškų suma – 76,95 tšk.
13. Verslas (LO, TRV) – bendra taškų suma – 76,12 tšk.
14. Apskaita (AP) – bendra taškų suma – 68,71 tšk.
15. Pedagogika (IPU) – bendra taškų suma – 74,38 tšk.
16. Medijų menas (MMF) – bendra taškų suma – 51,93 tšk.

III vieta

1. Informacijos sistemos (IFS) – bendra taškų suma – 30 tšk. ↑

 IV vieta

1. Matavimų inžinerija (GD) – bendra taškų suma – 35,49 tšk.
2. Žemės ūkio mokslai (AT) – bendra taškų suma – 15,94 tšk.
3. Dizainas (DZ, DA, DIV, DM) – bendra taškų suma – 54,77 tšk.

VI vieta

1. Elektronikos inžinerija (SE) – bendra taškų suma – 34,31 tšk.
2. Socialinis darbas (SD) – bendra taškų suma – 49,29 tšk.
 ↓

Rezultatai rodo kryptingą ir rezultatyvią Kauno kolegijos veiklą: studijų kokybės išlaikymas ir kartu nuolatinis gerinimas traukia žingeidžius jaunuolius, vertinančius tai, kad studijų metu daug dėmesio skiriama įvairiapusių kompetencijų ugdymui ir žinių pritaikomumui praktikos metu, kas padeda absolventams greitai ir lengvai įsilieti į darbo rinką.