Žurnalo „Reitingai“ pristatytame 45 koleginių studijų krypčių specialistų parengimo vertinime Kauno kolegija užima II-ąją vietą ir pirmauja beveik trečdalyje, tai yra 13-oje visų vertintų profesinio bakalauro studijų krypčių.

Šiemet darbdaviai universitetų alumnus ir kolegijų absolventus vertino atskirai. Kolegijos buvo vertintos pagal skirtingus kriterijus, apimančius ir studentų priėmimo rezultatus bei priimtųjų pirmakursių rezultatyvumą, ir studentų skaičiaus pokytį, ir studijas jau baigusių alumnų vertinimą.

Daugiausiai vertinimo kriterijų balų buvo skirta darbdavių vertinimo kriterijui, kuris priklauso nuo to, kaip darbdaviai vertina konkrečios krypties absolventų parengimo kokybę ir kiek jų gali sėkmingai įdarbinti bei išlaikyti darbo rinkoje.

Kauno kolegija, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus, pasižymėjo visose studijų srityse:

  • Sveikatos mokslų srityje Kauno kolegija yra pirmoje vietoje Burnos priežiūros, antroje – Medicinos technologijų, Slaugos ir akušerijos, Reabilitacijos ir kosmetologijos, trečioje – Mitybos studijų kryptyse.
  • Inžinerijos mokslų srityje Kauno kolegija yra pirmoje vietoje Matavimų inžinerijos bei Gamybos inžinerijos studijų srityse, antroje vietoje Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų kryptyje.
  • Informatikos mokslų srityje Informatikos inžinerijos ir Informacijos sistemų studijų kryptyje Kauno kolegija užima pirmąją vietą, antrąją – Programų sistemų studijų kryptyje.
  • Technologijų mokslų srityje Kauno kolegija užima pirmąją vietą Medžiagų technologijos ir Žemės ūkio mokslų kryptyje, antrą – Maisto technologijoje.
  • Socialinių mokslų srityje – Komunikacijos studijų kryptyje Kauno kolegija užima pirmą vietą ir trečią – Socialinio darbo studijų kryptyje.
  • Humanitarinių mokslų srityje kolegija yra pirma Vertimo ir trečia kalbos studijų kryptyje.
  • Teisės mokslų srityje kolegija pirmauja Teisės, Turizmo ir poilsio studijų kryptyje. Antroje vietoje yra Finansų, Rinkodaros, Verslo ir Apskaitos studijų kryptyse.
  • Ugdymo mokslų srityje Kauno kolegija pirma – Dailės / meno objektų restauravimo, antra – Pedagogikos, trečia – Medijų meno studijų srityse.

Vertinant atskiras studijų kryptis, Kauno kolegija gali didžiuotis išlaikydama stabilias pirmąsias pozicijas Burnos priežiūros, Matavimų inžinerijos bei Gamybos inžinerijos, Informatikos inžinerijos ir Informacijos sistemų, Medžiagų technologijos ir Žemės ūkio mokslų, Komunikacijos, Vertimo, Teisės, Turizmo ir poilsio, Dailės / meno objektų restauravimo reitinguotose studijų srityse.

Rezultatai rodo kryptingą ir rezultatyvią Kauno kolegijos veiklą: studijų kokybės išlaikymas ir kartu nuolatinis gerinimas traukia žingeidžius jaunuolius, vertinančius tai, kad studijų metu daug dėmesio skiriama įvairiapusių kompetencijų ugdymui ir žinių pritaikomumui praktikos metu, kas padeda absolventams greitai ir lengvai įsilieti į darbo rinką.

Žurnalo „Reitingai“  duomenimis, Kauno kolegija jau ne vienerius metus užima lyderiaujančią poziciją tarp valstybinių kolegijų.