Spalio 9–20 dienomis Verslo fakultete vykdoma tarptautinė mišrioji intensyvioji „Erasmus+“ programa (angl. „Blended Intensive Programme“), subūrusi Kauno kolegijos ir 4 užsienio aukštųjų mokyklų studentus analizuoti itin svarbios žiedinės ekonomikos koncepciją.

Mišrioji intensyvioji programa susideda iš dviejų dalių – nuotolinio mokymosi laikotarpio ir intensyviosios savaitės Kauno kolegijoje. Šios programos tikslas – įgyvendinti intensyvaus praktinio mokymosi kursą, grįstą interaktyviomis mokymosi strategijomis, siekiant ugdyti studentų kompetencijas žiedinės ekonomikos srityje, orientuojantis į darnaus verslo sampratos ugdymą. Programoje dalyvauja Kauno kolegijos, „Avans“ ir „Thomas More“ taikomųjų mokslų universitetų bei „Malta Leadership Institute“ ir Rezeknės technologijų akademijos studentai.

„Tarptautinė programa turi tiesioginę naudą ne tik atliekant užduotis grupėse, sudarytose iš skirtingų ES šalių studentų, taip stiprinant jų komunikacijos gebėjimus, bet ir įgyjant bei praplečiant žinias apie žiedinę ekonomiką, suformuojant įgūdžius žiedinės ekonomikos principus taikyti praktikoje, įvertinant kaip žiediškumo pasirinktoje šalyje lygis lėmė klimato kaitos, biologinės įvairovės ir taršos pokyčius, koks verslo vaidmuo didinant žiediškumą. Manau, jog tokios veiklos atneša naudą ne tik patiems programos dalyviams (studentams, dėstytojams, mentoriams), bet palieka išliekamąją vertę studijų procese bei naujų-šiuolaikinių studijų programų kūrime“, – dalijasi Kauno kolegijos Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedros docentas dr. Valdemaras Makutėnas.

„Mokymasis apie žiedinę ekonomiką studijų metu padeda formuoti naują požiūrį į ekonomiką ir verslumą. Ši programa sudaro sąlygas studentams ne tik tobulinti savo tarpkultūrines kompetencijas ir plėsti tarptautinius ryšius, bet ir ugdo profesionalus, kurie pasirūpins šviesios ir žalios ateities kūrimu“, – pabrėžia „Avans“ taikomųjų mokslų universiteto lektorius Hidde Westerweele.

Be socialinių ir kultūrinių veiklų multikultūrinėje aplinkoje, sėkmingai visą programą išklausiusiems studentams bus suteikiamas dalyvavimą patvirtinantis pažymėjimas, suteikiantis 3 ECTS kreditus. Dalyvavimas programoje finansuojamas iš „Erasmus+“ lėšų.

Studentai, norintys gauti informaciją apie 2023-2024 metais Verslo fakultete planuojamas mišriąsias intensyviasias programas, kviečiami susisiekti su Verslo fakulteto Projektų koordinatore: Lina Navalinskaitė, el. p. lina.navalinskaite@go.kauko.lt.