SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS

LAISVAI KAUNO KOLEGIJOS TARYBOS NARIO VIETAI UŽIMTI LIKUSIAM
2017 M. IŠRINKTOS KOLEGIJOS TARYBOS KADENCIJOS LAIKOTARPIUI

(Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2020 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. (2.2)-3-4)

Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Kauno kolegijos personalui ir studentams.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

 1. Turintys aukštąjį išsilavinimą;
 2. Turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Kauno kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kauno kolegijos misiją;
 3. Esantys nepriekaištingos reputacijos.

Taip pat, atsižvelgiant į Kauno kolegijos interesus, kandidatas turi atitikti bent 2 iš šių reikalavimų:

 1. Profesinė veiklos patirtis bent vienoje iš Kauno kolegijoje realizuojamų studijų krypčių;
 2. Strateginių reikalų valdymo patirtis;
 3. Finansų, turto valdymo patirtis;
 4. Tarptautinės veiklos patirtis.

Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2020 m. kovo 10 d. 15 val. asmeniškai arba registruotu laišku Kauno kolegijos Žmogiškųjų išteklių tarnybai (1-067 kab., Pramonės pr. 20, Kaunas) turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Gyvenimo aprašymą (CV);
 4. Motyvacinį laišką būti Kauno kolegijos tarybos nariu;
 5. Informacijos teisingumo ir privačių interesų deklaraciją (deklaracijos forma, patvirtinta Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. (2.2)-3-14, viešai skelbiama kaunokolegija.lt);
 6. Prašymą kandidatuoti į Tarybos narius (prašymo forma, patvirtinta Kauno kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. (2.2)-3-14, viešai skelbiama kaunokolegija.lt).

Kandidatai į Tarybos nario vietą renkami, vadovaujantis Kauno kolegijos tarybos narių rinkimų tvarka (patvirtinta AT nutarimu Nr. (2.2)-3-14)), Akademinės Tarybos posėdyje, kuris įvyks 2020 m. balandžio 2 d.

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis tel. 8 (37) 75 11 33, mob. tel. 8 686 95757, el. paštu jurate.zmitruleviciene@go.kauko.lt.