Kauno kolegijos bendruomenės gerovės vadovė Smiltė Juraitė pažymi, kad vertybės formuoja organizacijos kultūrą, padeda priimti sprendimus ir yra pagrindinis „vadovas“, brėžiantis gaires, kaip bendruomenės nariai turėtų elgtis, kokiais bendrais principais vadovautis.

„Vertybės – tai organizacijos „bendras vardiklis“, vienijantis mus ir nubrėžiantis kryptį, kaip turime dirbti, bendradarbiauti ir siekti tikslų. Vertybių puoselėjimas yra neatsiejama sėkmingos organizacijos dalis“, – sako S. Juraitė.

Aiškiai apibrėžtos vertybės gali padidinti darbuotojų pasitenkinimą

Smiltė Juraitė

Remiantis „Deloitte“ atliktu tyrimu, įmonės, kurios aktyviai puoselėja savo vertybes, turi aukštesnį darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą darbu. Tuo tarpu „Deloitte“ 2024 metų „Global Human Capital Trends“ tyrimas parodė, kad įmonėse, kuriose vertybės yra aiškiai apibrėžtos ir integruotos į kasdienę veiklą, darbuotojų pasitenkinimas yra net 30 proc. didesnis nei tose, kur vertybių trūksta arba jos nėra aiškios. Tokiose įmonėse darbuotojai jaučiasi labiau įsitraukę, mato didesnę prasmę savo darbe ir yra lojalesni organizacijai.

S. Juraitė primena, kad svarbu, jog organizacijos vertybės rastų savo vietą ne tik dokumentuose, bet ir būtų integruotos į kasdienę veiklą bei dalinasi būdais, kaip tai padaryti:

    1. Atsakomybė. Priimti sąžiningus ir skaidrius sprendimus, atsižvelgiant į studentų, dėstytojų, socialinių partnerių, darbdavių ir kitų visuomenės narių poreikius. Vykdyti duotus įsipareigojimus, užtikrinti darbo ir studijų kokybę, laikytis akademinio sąžiningumo ir tvariai naudoti turimus išteklius, grindžiant mūsų veiklą darnaus vystymosi filosofija.
    2. Profesionalumas. Pažinti save ir tikėti savo bei kitų jėgomis, kokybiškai įgyvendinti sumanymus ir nuolat tobulėti, ugdyti kompetencijas. Skatinti nuolatinį žinių troškimą, siekti užsibrėžtų tikslų ir lyderiauti savo srityje.
    3. Atvirumas. Atrasti, priimti, taikyti ir kurti naujoves, žengti į priekį kartu su dinamišku pasauliu. Dalintis patirtimi ir tobulėti laisvoje ir demokratiškoje aplinkoje, skatinti akademinę laisvę ir kūrybiškumą. Būti atviriems kitoms kultūroms, puoselėti lygių galimybių ir įvairovės politiką, remti daugiakalbystę.
    4. Pagarba. Toleruoti žmones nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, išsilavinimo, socialinės padėties, negalios, požiūrio ir įsitikinimų. Gerbti kiekvieno asmens darbą ir indėlį į bendrą veiklą, taip pat puoselėti praeities, savo šalies ir organizacijos kultūrą.
    5. Bendruomeniškumas. Kurti ilgalaikius ir glaudžius santykius tarp bendruomenės narių, dalintis sukaupta patirtimi, žiniomis ir idėjomis. Siekti sėkmės bendromis pastangomis, sutelkiant kiekvieno bendruomenės nario indėlį.

„Vertybės gali ir turi kisti kartu su įmonės augimu ir išorinės aplinkos pokyčiais. „PwC“ atliktas tyrimas „Global Culture Survey 2021“ rodo, kad vertybių atnaujinimas yra būtinas, norint prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos situacijos. Svarbu reguliariai peržiūrėti mūsų vertybes ir įvertinti, ar jos vis dar atitinka mūsų organizacijos misiją, viziją ir strateginius tikslus“, – sako Kauno kolegijos bendruomenės gerovės vadovė.

Organizacijos kultūros svarba

S. Juraitė atkreipia dėmesį, kad atėjus pokyčių ar išbandymų metui, kai itin reikalingas bendruomenės susitelkimas, vienas kito palaikymas ir vieningumas, išryškėja skirtumas tarp tų, kas tą kultūrą turi, ir tų, kurie – ne.

„Kiekvienos organizacijos kultūra yra unikali kaip pirštų atspaudas. Ji atsako į klausimą, kaip mes turime elgtis, ir formuoja mūsų bendrą darbo aplinką bei santykius su vidine bendruomene ir išoriniais partneriais. Įmonės kultūra yra pagrindas, kuris mus vienija ir padeda išlikti stipriems bei nuosekliems, siekiant mūsų bendrų tikslų“, – mintimis dalinasi Kauno kolegijos bendruomenės gerovės vadovė.

Ji pabrėžia, kad puoselėjant organizacijos vertybes, kuriama tvirta ir vieninga komanda, kuri yra pasirengusi įveikti bet kokius iššūkius ir siekti užsibrėžtų tikslų.

„Mūsų vertybės ir kultūra yra pagrindinis kompasas, kuris rodo kryptį ir padeda mums išlikti stipriems bei vieningiems. Tegul jos būna mūsų kasdienio darbo pagrindas ir įkvėpimo šaltinis!“ – sako S. Juraitė.