Kauno kolegijos Verslo fakulteto dėstytojai pradėjo vykdyti savanorystės veiklas Kauno tardymo izoliatoriuje. Tai paskatino 2022 m. rudenį tarp institucijų sudaryta bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas – sutelkti intelektualinį potencialą, vykdant įvairius projektus, organizuojant kultūrinius ir edukacinius renginius, taip stiprinant suimtųjų (nuteistųjų) integracijos į visuomenę procesą, kartu puosėlėjant savanorystės kultūrą bei Kauno kolegijos vertybes.

Resocializacijos skyriaus viršininkas Almantas Atkočaitis pasakoja, kad susitikimų su suimtaisiais, nuteistaisiais metu, Kauno kolegijos dėstytojai ne tik savanoriškai perduoda turimas žinias, patirtį, kuria bendrystę, socialinį ryšį, bet tuo pačiu ir patys įgyja tam tikrą patirtį, susipažindami su įstaigos veiklos specifika. „Toks bendros veiklos modelis padeda įtvirtinti savanoriškos veiklos prasmę, užtikrina grįžtamąjį ryšį, sukuria bendrystę tarp savanorio, įstaigos ir suimtojo, nuteistojo. Esame labai dėkingi Kauno kolegijos Verslo fakulteto dėstytojams, kurie paskatino suimtuosius mąstyti, domėtis, klausti, vertinti. Suimtieji, nuteistieji visada prisimena teigiamus pokyčius, kuriuos paskatino savanorių veiklos,“ – sako A. Atkočaitis.

Už partnerystės plėtojimą atsakinga Verslo centro vadovė Ramunė Bagočiūnaitė įsitikinusi, jog savanorystei reikalingos dvi vienodai svarbios sąlygos: tai – atviras, savo laiką ir dėmesį neatlygintinai pasiruošęs atiduoti savanoris ir atvira, savanorį priimti ir jam sudaryti veiklai palankią aplinką pasiruošusi organizacija. „Subūrę fakulteto dėstytojus ir pradėję bendrauti su Kauno tardymo izoliatoriaus atstovais, supratome, jog abi sąlygos patenkintos ir galime pradėti organizuoti veiklas“, – apie iniciatyvos užuomazgas pasakoja ji.

„Visi mes – žmonės. Nemažai visuomenės nepageidaujamų dalykų vyksta dėl atskirties. Mažinti ją galime (turime, privalome) įvairiais būdais, ir mūsų pasaulis taps geresniu gyventi“,  – teigia Verslo fakulteto Verslo katedros docentas dr. Vytautas Liesionis, vedęs pirmuosius praktinius užsiėmimus suimtiesiems (nuteistiesiems) finansų ir ekonomikos temomis.

Nors visuomenėje vis dar pastebimas neigiamas požiūris į asmenis, atlikusius laisvės atėmimo bausmę, vis dažniau kalbama apie integracijos į visuomenę naudą. Dažnu atveju, išėjus į laisvę, tokiam asmeniui tenka viską pradėti nuo nulio bei, siekiant integruotis, atlaikyti stereotipais paremtas replikas. Tad šiems asmenims dar įkalinimo įstaigose suteikta galimybė gauti socialinę pagalbą bei ugdyti kompetencijas gali tapti ramsčiu sėkmingesnei integracijai laisvėje.

„Partneriai dalijasi, jog mūsų organizuotų užsiėmimų dalyviai liko patenkinti, laukia kitų užsiėmimų. Tačiau svarbu paminėti naudą, kurią gauna ir savanoriai, – tai gyvi klausimai, diskusijos aktualiomis temomis, pažintis su įvairiomis pasaulėžiūromis. Šiuo atveju savanorystė – abipusiai naudinga veikla“, – įsitikinusi R. Bagočiūnaitė.

„Toks geras jausmas, kai tau pasakoja įdomius dalykus, su tavimi diskutuoja ne bet kas, o pats dėstytojas, laikas pralekia taip greitai, ir vėl lauki kitų paskaitų“, – po pirmųjų susitikimų įspūdžiais dalijasi patys suimtieji.

„Visų pirma, labai džiaugiuosi savo kolegomis, kurie labai iniciatyviai ir entuziastingai įsitraukė į dalijimosi savo patirtimi veiklas. Džiugina ir pirmasis grįžtamasis ryšys, sufleruojantis, kad kolegų patirtis bei įžvalgos yra laukiamos ir puikiai vertinamos. Tikiu, kad šis pirmas mūsų projektas bus sėkmingas, o ateityje turėsime ir kitų įdomių iniciatyvų, į kurias įsitrauks daugiau fakulteto bendruomenės narių“, – mintimis dalijasi Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė.

Užsiėmimai pradėti vykdyti nuo gruodžio mėnesio ir tęsis iki 2023 m. kovo vidurio. Dalyviai tobulins žinias finansinio raštingumo, bendravimo ir konfliktų valdymo, gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rengimo, asmeninės komunikacijos ir kt. temomis. Įgyvendinus suplanuotas veiklas, atsižvelgiant į partnerių poreikius, bus numatomos kitos veiklos.

R. Bagočiūnaitė papildo, jog vykdomi užsiėmimai leis dalyviams įgyti naujų žinių, tobulins asmenines bei profesines kompetencijas ir, tikimasi, darys teigiamą poveikį jų ateičiai.

Ši savanorystė – viena iš daugelio Kauno kolegijos veiklų, grindžiamų Darnaus vystymosi nuostatomis. Institucija nuolat skatina savanoriškas veiklas ne tik kompetencijų tobulinimo pagrindu, bet integruojant savanoriškas veiklas, susijusias su socialinės atskirties mažinimu, kartų solidarumo didinimu, užimtumo galimybių kūrimu, įtraukiant jas į studijų procesą. Tikimasi, kad tokios iniciatyvos paragins ir daugiau dėstytojų bei studentų prisidėti prie pozityvių pokyčių visuomenėje.