Valstybinis studijų fondas skelbia apie galimybę studentams pasiskolinti mokesčiui už mokslą, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestre. Studentai prašymus internetu pateikti gali nuo vasario 8 dienos 8 val. iki kovo 5 d. 15 valandos.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 000 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (1 000 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 400 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Detalesnes paskolos sąlygas galite pamatyti grafike.

Daugiau informacijos galite rasti čia.