Valstybinis studijų fondas skelbia paskolos gavėjų prašymų teikimo pradžią valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti. Studentai prašymus internetu pateikti galės nuo vasario 5 d. 8 val. iki kovo 4 d. 15 val.

Pavasarį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 2 200 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali pasiskolinti iki 3 300 eurų.

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – kovo 20 diena. Prisijungę prie sistemos, kurioje pildė paskolos gavėjo prašymą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2024 m. valstybės remiamas paskolas teiks „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2024 m. kovo 20 d. iki 2024 m. balandžio 17 d.

Atkreipiame dėmesį, kad netinkamai vykdomi įsipareigojimai Valstybiniam studijų fondui pagal anksčiau sudarytas sutartis tampa kliūtimi gauti naują paskolą. Įsiskolinimo dydis neturi reikšmės: nors 1 cento įsiskolinimą turintys studentai nėra įtraukiami į sąrašus paskolai gauti.

Bankai taip pat vertina studentų kredito istoriją. Valstybės remiamų paskolų sutartys nepasirašomos su įsiskolinimų ryšių, lizingo ar komunalinėmis įmonėmis turinčiais studentais bei tais, kurie vėluoja mokėti palūkanas už kitas paimtas paskolas.

Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas automatizavo duomenų mainų procesą su Studentų registru. Valstybinis studijų fondas, 2024 m. pavasario semestrą gavęs studento prašymą dėl valstybės remiamos paskolos gavimo, jame nurodytus duomenis tikrins su esamais duomenimis Studentų registre. Pastebėjęs, kad Valstybinio studijų fondo turimi nurodyti studento studijų duomenys yra netikslūs, studentas nedelsdamas turi kreiptis į savo mokslo ir studijų instituciją dėl studento studijų duomenų ištaisymo ar patikslinimo Studentų registre.

Primename, kad studentai, rudenį ėmę paskolą metinei studijų kainai sumokėti, nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. liepos 1 d. turi nuvykti į banką ir parašyti prašymą išmokėti antrąją paskolos dalį. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Jeigu studentams, pretenduojantiems gauti paskolą, iškiltų problemų dėl prisijungimo prie Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos, prašome kreiptis tel. nr.  +370 658 31 004 arba el. p. sandra.stukaite@vsf.lt.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas galima rasti čia.