Studentai, norėdami 2020 m. pavasario semestrą gauti socialinę stipendiją, nuo 2020 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (imtinai) turi:

 • per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos ,,PARAMA“;
 • užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2020 m. pavasario semestras). 

Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Būtina priminti, kad:

 • socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui;
 • mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Į socialinę stipendiją gali pretenduoti pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentai, kurie turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

 • neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo Fondas informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo. Skirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos įskaitytinai.

Detaliau, kaip tinkamai užpildyti elektroninį formos prašymą.

Socialinės stipendijos dydis – 126,75 Eur per mėnesį.