Valstybinis studijų fondas skelbia paskolos gavėjų prašymų teikimo pradžią valstybės remiamoms paskoloms 2023 m. rudens semestrą gauti. Studentai prašymus internetu pateikti gali nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. 8 val. iki rugsėjo 18 d. 15 valandos.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali
    viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti
    80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3 920 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma
    per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 940 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

2023 m. spalio 2 d.  prisijungę prie sistemos, kurioje pildė paskolos gavėjo prašymą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

Primename, kad jeigu mokslo metų pradžioje studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo.

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2024 m. vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

2023 m. valstybės remiamas paskolas teikia „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2023 m. spalio 3 d. iki 2023 m. spalio 30 d.

Atkreipiame dėmesį, kad netinkamai vykdomi įsipareigojimai Valstybiniam studijų fondui pagal anksčiau sudarytas sutartis tampa kliūtimi gauti naują paskolą. Įsiskolinimo dydis neturi reikšmės: nors 1 cento įsiskolinimą turintys studentai nėra įtraukiami į sąrašus paskolai gauti.

Kilus klausimų, prašome kreiptis telefonais + 370 658 31 004 ir + 370 525 53 371 arba elektroniniu paštu sandra.stukaite@vsf.lt.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas galite rasti čia.