Valstybinis studijų fondas rugpjūčio 20 dieną, pirmadienį, paskelbė apie pradėtą studentų, norinčių gauti valstybės remiamą paskolą, prašymų registraciją. Prašymus rudens semestro paskoloms galima teikti internetu iki rugsėjo 14 dienos, 15 valandos.

Rudens semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis negu mokama metinė studijų kaina;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 tūkst. 900 eurų);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 tūkst. 280 eurų per metus).

Fondas primena, kad jeigu mokslo metų pradžioje studentas ima paskolą studijų kainai sumokėti už abu semestrus, paskolos dalis už pavasario semestrą bus išmokama nuo vasario 1 dienos, kai studentas bankui pateiks prašymą pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nebus išmokama.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 14 tūkst. 630 eurų. Studentai, norintys gauti paskolą studijų kainai, kurie jau pasiekė šį limitą, gali raštu kreiptis į Fondą dėl jo padidinimo. Su prašymu Fondui būtina pateikti aukštosios mokyklos pažymą apie studento mokamą kainą už studijas ir aukštosios mokyklos pažymą apie studijų rezultatus. Prašymai dėl limito didinimo turi būti pateikti iki prašymų priėmimo termino pabaigos.

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti spalio 3 dieną, 16 valandą.

Daugiau informacijos rasite nuorodoje.

Konsultuoja:

Vyriausioji specialistė Vaida Mažylytė: tel. nr. (8 5) 255 3371, el. p. vaida.mazylyte@vsf.lt.