Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2023 m. rugpjūčio 28 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkursas (toliau – Paramos skyrimo konkursas).

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir / ar socialinė išmoka.

  • Stipendijos mėnesinis dydis – 159,25 Eur.
  • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2023 m. rudens semestrenuo 2023 m. rugpjūčio 28  d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. privalo:

1. Užsiregistruoti Fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

2. Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:

  • krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
  • arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.

3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui elektroninėmis priemonėmis arba išsiųsdamas paštu.

Kontaktinis gyventojų priėmimas vykdomas tik iš anksto užsiregistravus ir suderinus su Valstybinio studijų fondo specialistu tinkamą apsilankymo laiką.

Papildomus dokumentus galima pateikti:

    • elektroninius dokumentus, naudojantis elektroniniu paštu: fondas@vsf.lt arba informacine sistema;
    • išsiųsti paštu adresu: A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius;
    • palikti pašto dėžutėje prie pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius (ant pašto dėžutės yra užrašas „VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS“).

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką suteiksime telefonu +370 658 30997 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.