Kauno kolegija kartu su Kauno miestu ir visa Lietuva iškilmingai minės Valstybės dieną. Šventės akcentai – Lietuvos Respublikos (LR) vėliavos kėlimas Pelėdų kalne ir specialus Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas mūsų aukštosios mokyklos tautinių šokių kolektyvo „KauKas“ vadovui Kęstučiui Pušinaičiui.

Kauno kolegija pradės švęsti jau liepos 5-ąją. Tradiciškai aukščiausioje Kauno vietoje, Pelėdų kalne,  kur įsikūręs Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas, į padangę kils Vyčiu pasipuošusi LR vėliava. Vėliavą 18.00 val. kels Kauno kolegija kartu su Lietuvos šaulių sąjunga.

Kelti vėliavas Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto kieme tampa puikia tradicija, įprasminančia tautinio identiteto puoselėjimą, ryšį su stipriomis bendruomenėmis.  2018 m. gruodį iškelta LR trispalvė, 2019 m. balandį – Kauno miesto savivaldybės vėliava, praeitą mėnesį – Lietuvos šaulių sąjungos vėliava. Šios sąjungos gretose – ir Kauno kolegijos bendruomenės nariai – direktorius Paulius Baltrušaitis, Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius.

Liepos 6 dienos vakarą nuaidėjus LR himnui, Kauno pilies lomoje Kauno kolegijos tautinių šokių kolektyvo vadovui K. Pušinaičiui Kauno miesto savivaldybė už tautinio šokio puoselėjimą įteiks ypatingą apdovanojimą – Santakos III-ojo laipsnio garbės ženklą. Kauno kolegijos bendruomenė didžiuojasi sveikina gerb. K. Pušinaitį už mūsų institucijos vardo garsinimą!

Apdovanojimai Kauno miesto savivaldybės iniciatyva teikiami jau keturioliktus metus. Santakos garbės ženklais apdovanojami kauniečiai ir užsienio valstybių atstovai, kurie savo darbais nusipelnė Kaunui ir Lietuvai. Trečiojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami asmenys už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio ir kitose srityse.

Kauno kolegijos bendruomenė ir miestiečiai Valstybės dienos vakare (liepos 6 d. nuo 21.00 val.) maloniai kviečiami atvykti į Kauno pilies lomą (Pilies g. 17, Kaunas) iškiliai ir nuoširdžiai sugiedoti LR himną bei pasidžiaugti  K. Pušinaičio sėkme, apdovanojimo akimirką palydint kolegiškomis šypsenomis ir ovacijomis.