valstybes-diena-buvo-pazymeta-ypating#272619940695_10161864923045696

Valstybės diena buvo pažymėta ypatingo apdovanojimo – Santakos III-ojo laipsnio garbės ženklo – įteikimu #KaunoKolegija tautinių šokių kolektyvo „KauKas“ vadovui K. Pušinaičiui už tautinio šokio puoselėjimą. Visa kolegijos bendruomenė sveikina gerb. K. Pušinaitį ir dėkoja už tradicijų puoselėjimą bei mūsų institucijos vardo garsinimą!
Nuotrauka: Laimutis Brundza