2018-aisiais visos trys Baltijos šalys minės atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto bendruomenė, prisijungdama prie iniciatyvų, skirtų šiai progai, vykdo meninės autorinės knygos projektą „Valstybė ir aš. Dedikacija istorijai: Lietuva, Latvija, Estija“. Šiame tarpdisciplininiame projekte dalyvauja Baltijos šalių Erasmus partnerių akademinės bendruomenės ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojai, gimnazistai.

Projektu siekiama sukurti menines autorines knygas, skirtas Lietuvos, Latvijos, Estijos nepriklausomybės 100-čiams paminėti, ir kiekvieną paskatinti iš naujo apmąstyti savo santykį su šalies istorija. Anot projekto iniciatorės ir vadovės, dizaino katedros dėstytojos Gražinos Šutienės, kiekvienas privalo turėti viziją, kokios valstybės norime ir kaip to pasiekti: „Mūsų tikslinė auditorija – Baltijos šalių akademinės meno bendruomenės jauni žmonės, kurie vienaip ar kitaip jau dabar dalyvauja savo valstybės ateities kūrime. Mes tikime, kad pati svarbiausia žinia, kurią turime skleisti saviems ir pasauliui – Baltijos šalys yra laisvos ir mylinčių žmonių pastangomis bei rūpesčiu tokios išliks“.

Meninė autorinė dailininko / dizainerio knyga, kaip savarankiška kūrybos sritis, Lietuvoje atsirado 1990 metais, atkūrus valstybės nepriklausomybę. Ši knyga – tai kūrinys, neįprastas savo forma ir turiniu. Kūrinio idėjos generavimas pradedamas valstybės ir jos istorijos simbolių paieškomis. Kūrėjas privalo savęs paklausti, ką jam reiškia tautinis identitetas ir kokias raiškos priemones jis naudos savo kūryboje. Meninėje autorinėje knygoje ieškoma dermės tarp teksto, simbolio ir vaizdo. Tokios knygos yra kuriamos remiantis individualia menininko autorinės knygos idėja ir yra nutolusios nuo tradicinės knygos sampratos. Šie kūriniai gali būti unikalių formų, kurti naudojant netradicines priemones ir technikas, kurios kiekvieno kūrėjo yra pasirenkamos laisvai. Pavyzdžiui, šiuo metu yra kuriamos porceliano, stiklo, odos, tekstilės ir kitų medžiagų knygos, naudojamos grafinio dizaino priemonės. Tokiu būdu kūrybinių dirbtuvių ir paskaitų metu studentai gilins savo žinias ir praktinius įgūdžius.

Projekto organizatoriai teigia, kad valstybės atkūrimo šimtmečio šventės idėja įkūnija tris didžiausias Baltijos šalių žmonių vertybes – bendradarbiavimą, atsakomybę, kūrybingumą. „Mūsų valstybės yra Europos ir pasaulio istorijos subjektai. Šiais laikais susiformavo moderni piliečių visuomenė, suvokianti laisvės svarbą ir su ja susijusią atsakomybę. Dar kartą priminsime pasauliui, kad Baltijos šalys, net ir būdamos tokios mažos, turi neišsenkantį kultūros vertybių lobyną, kurio nesugebėjo sunaikinti karai bei okupaciniai rėžimai, ir kuris nėra skurdesnis nei didžiųjų pasaulio tautų“, ­– teigia G. Šutienė.

Projektu „Valstybė ir aš. Dedikacija istorijai“ siekiama didinti Baltijos šalių akademinį bendradarbiavimą kūrybinėje erdvėje. Tikimasi, kad tokiu būdu Kauno kolegija dirbs dar glaudžiau su Baltijos šalių Erasmus partneriais ir kitomis Europos valstybių akademinėmis bendruomenėmis bei atsiras daugiau galimybių susipažinti su jų kūrybiniais projektais. Taip pat šio projekto metu Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai bus kviečiami į Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetą, jame vykstančias paskaitas ir turės galimybę susipažinti su studijomis, akademine aplinka, čia taikomomis menų technologijomis.

Projekto procesas ir rezultatai bus skelbiami socialiniame tinkle „Facebook“ sukurtame įvykyje. Taip pat projektas „Valstybė ir aš. Dedikacija istorijai: Lietuva, Latvija, Estija“ bus pristatomas tarptautinėse studentų kūrybinė draugijos ir tarptautinėse mokslinėse–praktinėse konferencijose. Numatyta, kad meninių autorinių knygų katalogas bus dizaino studijų programos studento baigiamasis darbas.

Pirmoji meninių autorinių knygų paroda numatoma kovo 9 d. Kauno kolegijos bibliotekos erdvėje, kuri įsikūrusi akademinio miestelio studijų centre (Pramonės pr. 22A, Kaunas). Kitos parodos vyks Alytuje, Kėdainiuose, Tauragėje, Vilniuje ir Baltijos šalių ekspozicinėse erdvėse.

Kūrybinio proceso akimirkos:

Valstybės atkūrimo 100-čio projektas: meninės autorinės knygosValstybės atkūrimo 100-čio projektas: meninės autorinės knygosValstybės atkūrimo 100-čio projektas: meninės autorinės knygos