Gruodį Kauno kolegijos tarybos pirmininku tapęs Vidas Butkus pripažįsta: „Būti tokios organizacijos Taryboje yra didelė garbė. Akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ generalinis direktorius pabrėžia, kad kartu tai – įpareigojimas dirbti naudingai ir sąžiningai.

Aktyviam žmogui darbas versle – dar ne viskas. V. Butkus ne tik vadovauja įmonei ir pirmininkauja kolegijos taryboje, tačiau kartu suspėja atlikti pareigas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei SoDra tarybose.  Artėjančių metų pabaigtuvių proga ir įsibėgėjant naujai Tarybos kadencijai kalbamės apie motyvus dalyvauti visuomeninėje veikloje, veiklos vertybes, kolegijos bendruomenę ir laukiančius iššūkius.

Kokios mintys sukosi galvoje, kai sužinojote, kad tapote Kauno kolegijos pirmininku? Ką tai Jums reiškia?
Pirma mintis: ar tikrai aš to vertas? Ar visur suspėsiu? Atsakomybė! Kokie bus pirmieji žingsniai siekiant Kauno kolegijos gerovės? O tada malonios emocijos už išreikštą pasitikėjimą.

Kodėl bendradarbiaujate su Kauno kolegija? Ar gerai pažįstate šią organizaciją?
Kauno kolegija vaidina išskirtinį vaidmenį. Jau daugiau kaip 15 metų turiu sąsajų su kolegija. Kaip socialinis partneris dalyvaudavau baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacijos komisijose, eilę metų esu Verslo vadybos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininku.

Į Tarybą esu išrinktas antrą kadenciją. Kolegiją pažįstu ir iš vidaus, ir iš išorės. Aš žaviuosi čia esama bendruomenės atmosfera, kultūra, dėstytojų ir administracijos atsidavimu darbui, saviraiška, idėjų generavimu, tarpusavio supratimu.

Džiugu, kad Kauno kolegija yra viena lyderiaujančių aukštojo mokslo institucijų Lietuvoje, turinti pripažinimą ne tik įvairių vertintojų, bet pačių studentų. Tai patvirtina kasmetinis studentų skaičius.

Esate verslo žmogus. Kokie motyvai, priežastys lemia, kad aktyviai dalyvaujate visuomeninėje veikloje?
Dalyvavimas aktyvioje visuomeninėje veikloje – tarsi duoklė gyvenimui, Valstybei, Lietuvos žmonėms. Nuolat stebiu politines peripetijas ir piktinuosi: tokia neteisybė, melas, viskas paremta asmeniniais siekiais. Tuomet pagalvoji, kad esi ir būsi naudingas toje srityje, kurioje turi žinių, patirties, kur gali išreikšti savo nuomonę, turėti įtakos priimant visuomenei, verslui, švietimui naudingus sprendimus.

Kokie principai, vertybės, siekiniai Jums kaip vadovui yra svarbūs siekiant rezultatų?
Galiu pasakyti trumpai: kiekvienas laikmetis ir situacija tave verčia pergalvoti, pergrupuoti principus ir vertybes, tikslus ir siekius. Man svarbios vertybės yra pasitikėjimas, patikimumas, žingeidumas, sąžiningumas, atsidavimas.

Jūsų požiūriu, koks yra Kauno kolegijos tarybos vaidmuo, misija?
Tarybos vaidmuo kolegijos valdyme yra labai reikšmingas. Iš skirtingų sričių atstovų suburta Taryba daro didelę įtaką Kauno kolegijos administracijos veiklai, užbrėžtų rezultatų siekimui, naujų gairių ir tikslų nustatymui. Mes savo kompetencijos ribose galime teikti pasiūlymus, koreguoti, svarstyti kolegijos valdymo struktūrą, programų kryptis, vidaus dokumentacijos tvarkos tvirtinimą, studentų priėmimo ir šalinimo tvarką. Taryba gali skirti ir atleisti direktorių, keisti direktoriaus rinkimo tvarką, tvirtinti ar siūlyti taisyti direktoriaus metinį pranešimą, tvirtinti arba atmesti biudžeto projektus. Jei reikia, Taryba gali teikti pasiūlymus LR Švietimo ir mokslo ministerijai, numatyti kolegijos disponuojamo turto tvarką ir t.t. Tikrai galima vardinti labai daug, ką gali nuveikti Taryba. Tik reikia nepamiršti – taryba yra reglamentuotas organas, kuris turi vadovautis LR galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais.

Jūsų asmeninėmis prognozėmis, kokius iššūkius Kauno kolegija turės įveikti per ateinančius 5 metus?
Nesu ir nenoriu būti burtininku (juokiasi). Pagrindinis iššūkis – o kaip gi baigsis aukštojo mokslo reforma? Su kuo, kur jungsis? O gal ką prisijungs Kauno kolegija? Jeigu universitetams galimi variantai jau diskutuojami, tai apie kolegijas dar aiškesnių planų nėra… Per 5 metų laikotarpį pokyčiai palies ir Kauno kolegiją.  Taip pat yra ir bus iššūkis kolegijai išlikti lyderių pozicijoje. Studentų mažėjimas, studijų programų kaita pagal rinkos poreikius – svarbūs veiksniai.

Ko norėtumėte palinkėti Kolegijos bendruomenei švenčių proga – studentams, darbuotojams?
Dažnai sakoma: „Sustok akimirka žavinga!” (juokiasi). Labai nuoširdžiai norėčiau palinkėti visai bendruomenei pajusti švenčių šilumą, pabūti su savo artimais ir mylimais žmonėmis, kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, kūrybinio impulso naujiems pradėti.