Valstybinis studijų fondas (VSF) informuoja, kad 2019 m. sausio 21 d. pradedamas konkursas gauti valstybės paramą užsienio lietuviams, studijuojantiems Kauno kolegijoje.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija (123,50 Eur suma kas mėnesį) ir / ar socialinė išmoka (vienkartinė išmoka nuo 203 Eur iki 319 Eur). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Kauno kolegijoje ir norintys gauti valstybės paramą 2019 m. pavasario semestre, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje š. m. sausio 21 d.–vasario 20 d. ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Apie prašymų ir dokumentų pateikimą finansinei paramai gauti informacijos ieškokite VSF interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt .
Kontaktinis asmuo – Aldona Valatkevičiūtė.