Valstybinis studijų fondas nuo 2022 m. rugpjūčio 26 iki rugsėjo 30 d. kviečia teikti paraiškas valstybės paramai užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti.

Studentai, pretenduojantys į valstybės paramą užsienio lietuviams, kviečiami elektroniniu būdu pateikti paraišką stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“.

Užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir / ar socialinę išmoką.

  • 149,50 Eur dydžio stipendija už studijų rezultatus bus skiriama studentams, neturintiems akademinių skolų.
  • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2022 m. rudens semestre, nuo 2022 m. rugpjūčio 26  d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. privalo:

  1. užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
  2. studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:
   • krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,
   • arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.

Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Valstybinis studijų fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Gyvas (kontaktinis) gyventojų priėmimas vykdomas tik iš anksto užsiregistravus ir suderinus apsilankymo laiką.

Dėl registracijos kontaktiniam priėmimui ar iškilus problemoms dėl prisijungimo prie Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos, prašome kreiptis telefonais +370 658 30997 ir +370 5 2639158 arba elektroniniu paštu aldona.valatkeviciute@vsf.lt.