Valstybinis studijų fondas (VSF) informuoja, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. pradedamas konkursas gauti valstybės paramą užsienio lietuviams, studijuojantiems Kauno kolegijoje.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija (123,50 Eur suma kas mėnesį) ir / ar socialinė išmoka (vienkartinė išmoka nuo 203 Eur iki 319 Eur). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Kauno kolegijoje ir norintys gauti valstybės paramą 2019 m. rudens semestre, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje š. m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 30 d. ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

Apie prašymų ir dokumentų pateikimą finansinei paramai gauti informacijos ieškokite VSF interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.