Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2020 m. sausio 20  d. pradedamas konkursas gauti valstybės paramą užsienio lietuviams, studijuojantiems Kauno kolegijoje.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka. 

  • Stipendijos mėnesinis dydis – 126,75 Eur 
  • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Kauno kolegijoje ir norintys gauti valstybės paramą 2020 m. pavasario semestre, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje š. m. sausio 20 d.–vasario 20 d. ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

Apie prašymų ir dokumentų pateikimą finansinei paramai gauti informacijos ieškokite VSF interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.