Lapkričio 26–29 dienomis Ukrainoje įvyko projekto „Universitetų potencialo panaudojimas, kuriant inovatyvius ir darnaus vystymosi principais paremtus klasterius“ (angl. “Enhancing Capacity Of Universities To Initiate And To Participate In Clusters Development On Innovation And Sustainability Principles”) (UniClaD) partnerių susitikimas. UniClaD projekto (Nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), vykdomo pagal „Erasmus+“ programos KA2 veiksmų priemones, partnerių suvažiavime dalyvavo projekto koordinatorė Irma Servaitė ir Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius.

Per visą susitikimo laikotarpį I. Servaitė ir dr. G. Gecevičius su partneriais iš Austrijos, Vengrijos, Italijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos ir Azerbaidžano lankėsi gyvulininkystės ir akvakultūros ūkiuose, pristatė klasterių ir ekspertinių centrų vystymo galimybes, aptarė projekto pažangą, galimybes bei projekto įgyvendinimo kelyje sutinkamus iššūkius.

Pirmąją dieną, lankantis įvardytuose ūkiuose, projekto partneriai susipažino su potencialių klasterių dalyviais ir ūkininkavimo technologijomis. Kitomis susitikimo dienomis buvo organizuojamos paskaitos, vyko pristatymai ir seminarai, kurių vieną vedė dr. G. Gecevičius. Užsiėmimo metu Technologijų fakulteto dekanas dalijosi žiniomis apie klasterių ir ekspertinių centrų kūrimo patirtį Lietuvoje, vykdant teorines ir praktines užduotis, vertinant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Projekto partneriai iš Austrijos ir Vengrijos pristatė skirtingus klasterizacijos pavyzdžius: įtraukiant žaliąją pedagogiką, darželius natūralioje aplinkoje, skirtingus sprendimus maisto tiekimo ir gamybos grandinėse. Paskutiniąją dieną projekto koordinatorė I. Servaitė susirinkusiuosius supažindino su pasiektais rezultatais ir pagrindiniais iššūkiais bei aptarė veiklas, kurios bus įgyvendinamos artimiausiu metu, organizuojant pažintinius vizitus. Projekto partneriai iš skirtingų užsienio šalių taip pat dalijosi savo patirtimis, vykdant iškeltus uždavinius.

„Formuojant klasterius daug dėmesio turi būti skiriama iškeltiems darnaus vystymosi tikslams – siekti, kad būtų užtikrinta ne tik ekonominė nauda ir didesnis produktyvumas, bet ir mažesnis poveikis aplinkai ir sveikesnių produktų, skirtų visuomenei, kūrimui“, – įžvalgomis po UniClaD parnerių susitikimo dalijosi dr. G. Gecevičius. Tuo tarpu I. Servaitė džiaugėsi sėkmingai įgyvendinamu projektu ir įvykusiu partnerių susitikimu. Koordinatorė pridūrė, kad vis dar yra susiduriama su iššūkiais, susijusiais su projekto veiklų, kurioms įtakos turi pasaulinė COVID-19 pandemija, įgyvendinimu.

Primename, kad projekto UniClaD tikslas – remiantis inovacijomis ir darnaus vystymosi principais, stiprinti aukštųjų mokyklų potencialo panaudojimą, kuriant ir sėkmingai plėtojant agrarinės pramonės klasterius. UniClaD – pirmasis tokio pobūdžio projektas, įgyvendinamas Kauno kolegijoje ir suvienijantis daugiau kaip 20 partnerių iš Europos ir Azijos šalių siekti bendrų tikslų. Projekto vertė siekia beveik vieną milijoną eurų.