Kauno kolegijoje vykdomos studijos – orientuotos į kokybę ir praktinę veiklą, todėl nuolat užmezgami nauji ir puoselėjami jau esami bendradarbiavimo ryšiai su įvairiomis organizacijomis. Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio katedros vedėjas dr. Andrius Brusokas praėjusią savaitę inicijavo susitikimą su Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidente Žydre Gaveliene ir valdybos pirmininku Kęstučiu Ambrozaičiu, kurio metu buvo oficialiai pradėtas dviejų organizacijų bendradarbiavimas.

Nacionalinė turizmo verslo asociacija vienija daugiau negu dvidešimt profesionalių atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo organizacijų. Bendri tikslai ir veiklos stiprina asociacijos narių, valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą, bendradarbiavimą bei partnerystę. „Su asociacijos atstovais susipažinome šiais metais vykusioje turizmo parodoje „Adventur“. Padiskutavę apie Kauno kolegijos Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros bei asociacijos veiklos kryptis, priėjome vieningą išvadą, kad reikia pradėti kalbėti apie partnerystę“, – prisimena dr. A. Brusokas.

Vienas iš asociacijos tikslų – bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigomis, siūlyti savo ilgamete vietos ir tarptautine patirtimi grįstas idėjas ir siekti užtikrinti, kad turizmo specialistus ruošiančių įstaigų programos atitiktų kvalifikuotus atvykstamojo ir vietinio turizmo darbuotojams keliamus reikalavimus. Tam tikslui įgyvendinti Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos valdyba prisidės prie Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros vykdomų Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybos bei Turizmo ir viešbučių vadybos studijų programų tobulinimo proceso.

Taip pat bendradarbiavimo dėka studentams bus pasiūlytos praktikų vietos ir veiklos, ugdančios jų, kaip būsimų specialistų, kompetencijas. „Nacionalinės turizmo verslo asociacijos atstovai išgirdo mūsų siūlymus pradėti mokslo taikomąją veiklą. Studentų atlikti, pavyzdžiui, turizmo rinkos tyrimai gali tapti jų baigiamaisiais darbai ir suteikti apčiuopiamą praktinę vertę asociacijos nariams. Be viso to, studentams bus galima pateikti realius turizmo verslo atvejus, susijusius su paslaugų kokybės gerinimu, kad šie prisiliestų prie realių darbo rinkos problemų ir situacijų“, – bendradarbiavimo teikiamą abipusę naudą tikslina katedros vedėjas.

Partnerystė su viena organizacija – Nacionaline turizmo verslo asociacija – atveria daugiau negu dvidešimties asociacijos narių duris Kauno kolegijos studentams. Bendradarbiavimo dėka studentai turės galimybę užmegzti profesinius kontaktus su galimais darbdaviais.