Šiandien, lapkričio 16 d., minima Tarptautinė tolerancijos diena ir šiais metais sukanka 20 metų nuo šios dienos oficialaus ir viešo minėjimo Lietuvoje pradžios. Tarptautinė tolerancijos diena, kaip minėtina diena, Jungtinių Tautų buvo paskelbta 1995 metais ir Lietuvoje pažymima kasmet.

Žodis „tolerancija“ yra kilęs iš lotyniškojo žodžio „tolerantia“, reiškiančio pakantumą, kantrybę. Tai reiškia pakantumą kitiems ir supratimą, jog žmogus gali skirtis nuo mūsų savo pažiūromis, įsitikinimais, tikėjimu, etnine kilme, odos spalva ir pan. Dažniausiai tolerancija apibrėžia mūsų elgseną ir reakcijas į nepalaikomą ar kažkokiai mažumai priklausiančią bendruomenę ar individą. Tačiau būti tolerantišku nereiškia, kad turi perimti kitokią pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą ar paminti savo vertybes. Tolerancija reiškia tik teisės kitiems gyventi pagal savo pasaulėžiūrą suteikimą.

Smiltė Juraitė

Kauno kolegija siekia kurti savo darbuotojams saugią ir patrauklią darbo aplinką, užtikrinti lygių galimybių ir įvairovės politikos įgyvendinimą, užkertant kelią bet kokioms diskriminacinėms situacijoms, gerinti darbo sąlygas, atliepti savirealizacijos poreikius ir norus derinti darbą bei įsipareigojimus asmeniniame gyvenime.

Jau prieš porą metų organizacijos viduje buvo pradėta tolerancijos didinimo iniciatyva „Gerbiam ir palaikom“. Jos metu buvo kuriami vaizdo įrašai, rašomi straipsniai ir vykdoma komunikacija socialiniuose tinkluose, siekiant didinti studentų ir darbuotojų – sąmoningumą, palaikymą ir empatiją tam, kad kiekvienas, nepaisant jo lyties, odos spalvos, kilmės, socialinės padėties, religijos, amžiaus, negalios būtų gerbiamas ir priimtas.

Ir toliau siekiama, kad darbuotojai jaustų, jog organizacija jais nuoširdžiai rūpinasi, padeda jiems spręsti iškylančias problemas bei iššūkius, užtikrina lygias galimybes, rūpinasi emociniu klimatu darbo vietose ir siekiama, kad Kauno kolegijoje vyrautų pagarbos ir tolerancijos kiekvienam bendruomenės nariui atmosfera. Kauno kolegijoje nepriimtinas nepagarbus elgesys su žmogumi, todėl netoleruotinų veiksmų atveju bendruomenės nariai yra skatinami kalbėti ir veikti.

Siekiant instituciniu lygmeniu stiprinti šią sritį, buvo sukurta bendruomenės gerovės vadovo pareigybė. Patiriant diskriminaciją, netoleranciją, susidūrus su lygių galimybių pažeidimais, priekabiavimu ir pan., bendruomenės nariai kviečiami rašyti el. paštu pasitikejimas@go.kauko.lt arba kreiptis tiesiogiai į bendruomenės gerovės vadovę Smiltę Juraitę – Pramonės pr. 20, 1-38 kab. arba skambinti mob. tel. (8 647) 91881 (I–V nuo 9 iki 16 val.).