Praėjus pagrindiniam ir papildomam priėmimo etapams, norintieji studijuoti dar gali tapti studentais – tiesioginis priėmimas prasideda nuo rugpjūčio 24 dienos.

Visą informaciją apie laisvas studijų vietas galite sužinoti Priėmimo skyriuje: tel. nr. (8 37) 32 11 11 arba el. p. priemimas@go.kauko.lt.

Norintieji tapti Kauno kolegijos studentais turi tiesiogiai atvykti į kolegiją ir teikti prašymą. Stojantieji gali pretenduoti į po bendrojo priėmimo likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas ir prašyme nurodyti tik vieną pageidavimą. Vykdant tiesioginį priėmimą, kaip ir bendrojo priėmimo metu, skaičiuojamas konkursinis balas, sudaromos konkursinės eilės ir taikomas minimalaus konkursinio balo reikalavimas – konkursinis balas turi būti ne žemesnis nei 2. Likus mažiau kaip penkioms laisvoms vietoms jos skelbiamos konkursinėmis, likus penkioms ir daugiau – nekonkursinėmis.

Prašymai teikiami, dokumentai priimami ir sutartys su priimtaisiais pasirašomos Studentų priėmimo skyriuje, esančiame Pramonės pr. 22A, 104 kab.

Prašymus studijuoti į likusias laisvas konkursines vietas galima teikti nuo rugpjūčio 24 d. 12–15 val. iki rugpjūčio 28 d. (išskyrus 25 ir 26 d.) 12 val. Stojantieji, kurie kviečiami studijuoti Kauno kolegijoje, bus informuojami jų prašymuose nurodytu telefonu rugpjūčio 29 d. iki 15 val., o studijų sutartis būsimieji studentai galės pasirašyti rugpjūčio 28–29 d. 10–16 val.

Prašymai studijuoti į likusias laisvas nekonkursines vietas teikiami nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 14 d. 12 val., o sutartys pasirašomos nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 13 d. 12 val. arba kol bus užpildytos laisvos vietos.

Papildomo tiesioginio priėmimo metu pateikiant prašymą stojantysis turi turėti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą ir jų kopijas;
  • asmens fotonuotrauką 3 x 4 cm;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją.

Pažymėtina, kad 40 eurų studijų registravimo mokesčio įmoką Kauno kolegijai sumokėti reikia ne prašymo pateikimo metu, o jau priėmus gautą kvietimą studijuoti.

Kolegijos sąskaitų rekvizitai:

Gavėjas: Kauno kolegija

Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: „SWEDBANK”, AB

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT28 7300 0100 0222 9776

arba

Gavėjas: Kauno kolegija

Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: „Luminor Bank AB”

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT93 4010 0425 0249 9574

Jei kyla klausimų dėl priėmimo, galima rašyti į Kauno kolegijos Facebook’o paskyrą arba susisiekti nurodytais kontaktais: tel. (8 37) 32 11 11 arba el. paštu priemimas@go.kauko.lt

Daugiau informacijos