Pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimo etapams, norintieji studijuoti dar gali tapti studentais – tiesioginis priėmimas bus vykdomas nuo rugpjūčio 31 d. 8 iki 14 val.

Visą informaciją apie tiesioginį priėmimą galite sužinoti Studentų priėmimo skyriuje: tel. nr. (8 37) 32 11 11 arba el. p. priemimas@go.kauko.lt.

Norintieji tapti Kauno kolegijos studentais turi atvykti į kolegiją (Pramonės pr. 22A, Kaunas) ir pateikti prašymą. Stojantieji gali pretenduoti į po bendrojo priėmimo likusias laisvas valstybės studijų nefinansuojamas vietas ir prašyme nurodyti tik vieną pageidavimą. Vykdant tiesioginį priėmimą, kaip ir bendrojo priėmimo metu, skaičiuojamas konkursinis balas, sudaromos konkursinės eilės ir taikomas minimalaus konkursinio balo reikalavimas – konkursinis balas turi būti ne žemesnis nei 4,3.

Prašymai teikiami, dokumentai priimami ir sutartys su priimtaisiais pasirašomos Studentų priėmimo skyriuje, esančiame Pramonės pr. 22A, 104 kab.

Papildomo tiesioginio priėmimo metu pateikiant prašymą stojantysis turi turėti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą ir jų kopijas;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją.

Pažymėtina, kad 50 eurų studijų registravimo mokesčio įmoką Kauno kolegijai sumokėti reikia ne prašymo pateikimo metu, o jau priėmus gautą kvietimą studijuoti.

Kolegijos sąskaitų rekvizitai.

Rugpjūčio 31 d. 12 val. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas) vyks tiesioginis priėmimas į Menų akademijos studijų programas, skirtas tik tiems stojantiesiems, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Tiesioginio priėmimo metu yra vertinamas stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio) ir vyksta motyvacinis pokalbis, kurio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, stojantysis atsako į komisijos pateikiamus klausimus.

Kilus klausimų dėl priėmimo, susisiekite su Studentų priėmimo skyriumi: tel. (8 37) 32 11 11el. p. priemimas@go.kauko.lt