Pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimo etapams, norintieji studijuoti dar gali tapti studentais – tiesioginis priėmimas prasideda nuo rugpjūčio 23 dienos 12 valandos.

Visą informaciją apie laisvas studijų vietas galite sužinoti Studentų priėmimo skyriuje: tel. nr. (8 37) 32 11 11 arba el. p. priemimas@go.kauko.lt.

Norintieji tapti Kauno kolegijos studentais turi tiesiogiai atvykti į kolegiją ir pateikti prašymą. Stojantieji gali pretenduoti į po bendrojo priėmimo likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas ir prašyme nurodyti tik vieną pageidavimą. Vykdant tiesioginį priėmimą, kaip ir bendrojo priėmimo metu, skaičiuojamas konkursinis balas, sudaromos konkursinės eilės ir taikomas minimalaus konkursinio balo reikalavimas – konkursinis balas turi būti ne žemesnis nei 4,3. Likus mažiau kaip keturioms laisvoms vietoms, jos skelbiamos konkursinėmis, o likus keturioms ir daugiau – nekonkursinėmis.

Prašymai teikiami, dokumentai priimami ir sutartys su priimtaisiais pasirašomos Studentų priėmimo skyriuje, esančiame Pramonės pr. 22A, 104 kab.

Prašymus studijuoti į likusias laisvas konkursines vietas galima teikti nuo rugpjūčio 23 d. 12 val. iki rugpjūčio 28 d. (išskyrus 24 ir 25 d.) 12 val. Stojantieji, kviečiami studijuoti Kauno kolegijoje, bus informuojami jų prašymuose nurodytu telefonu iki rugpjūčio 29 d. 15 val., o studijų sutartis būsimieji studentai galės pasirašyti rugpjūčio 29–30 d. 9–16 val.

Prašymai studijuoti į likusias laisvas nekonkursines vietas teikiami nuo rugpjūčio 23 d. 12 val. iki rugpjūčio 30 d. 16 val., o sutartys pasirašomos nuo rugpjūčio 23 d. iki rugpjūčio 30 d. 16 val. arba kol bus užpildytos laisvos vietos.

Papildomo tiesioginio priėmimo metu pateikiant prašymą stojantysis turi turėti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą ir jų kopijas;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją.

Pažymėtina, kad 45 eurų studijų registravimo mokesčio įmoką Kauno kolegijai sumokėti reikia ne prašymo pateikimo metu, o jau priėmus gautą kvietimą studijuoti.

Kolegijos sąskaitų rekvizitai: https://www.kaunokolegija.lt/studentams/imoku-rekvizitai/.

Kilus klausimams dėl priėmimo, galima rašyti į Kauno kolegijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą arba susisiekti nurodytais kontaktais: tel. (8 37) 32 11 11, el. p. priemimas@go.kauko.lt