Šių metų stojimams artėjant į pabaigą, norintieji tapti Kauno kolegijos studentais dar gali suspėti tai padaryti. Rugsėjo 8–11 d. bus vykdomas tiesioginis priėmimas į po bendrojo priėmimo likusias laisvas vietas.

Sąrašas su likusiomis laisvomis vietomis.

Papildomo tiesioginio priėmimo metu pateikiant prašymą reikalinga pateikti dokumentus (ir jų kopijas):

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą (parodyti);
  • brandos atestatą ir jo priedą(-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus arba notaro patvirtintus jų nuorašus (parodyti, o esant duomenų nesutapimui stojančiojo užpildytame prašyme iš LAMA BPO IS su dokumento originalu, įteikiama dokumento kopija);
  • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus (jei turi);
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą (jei turi);
  • kitus papildomus išsilavinimą liudijančius dokumentus arba notaro patvirtintus jų nuorašus (jei turi);
  • dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus (jei turi);
  • dokumentus, patvirtinančius pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (ir kopiją).

Daugiau informacijos apie tiesioginį priėmimo etapą galima rasti čia.